Bitillsynsmannen Zdravko Perevski brukar bara behöva titta på bina utanför kupan för att se hur de mår.

Bin drabbade av dåligt väder

Publicerad:

En mild vinter och en tidig vår gör att bina har fått en bra start efter två tuffa år. Men solen och värmen måste tillbaka för att det inte ska bli bakslag.

Inrikes

Hos biodlaren Lina Norrsell i Sillaröd är det full aktivitet i de 100 bikuporna. Äppelträden blommar men de senaste dagarna har bina hållit sig inne på grund av regnvädret.

– Drottningen lägger ägg och bina blir fler. De väntar på att ge sig ut och samla mat. Om regnet fortsätter finns det risk för bakslag men raps och maskrosor har redan blommat så de har hunnit vara ute många fina dagar och fått in ett lager, säger Lina Norrsell som hållit bin på gården i tio år.

Bina hämtar nektar som de senare omvandlar till honung i kupan. Lina Norrsell tror att den första honungsskörden kan göras i början av juni.

– Ännu vet vi inte hur skörden blir men det känns som att bina har fått en bra start i år.

En del av bikuporna står i äppelodlingen och även för äpplenas skull är det bra om det blir soliga dagar för pollineringens skull.

– De pollineras av humlor och vildbin som är bättre på att flyga i regn, men pollineringen ökar om bina också kommer ut.

Zdravko Perevski är orolig för de senaste veckornas kyla och regnväder. Som bitillsynsman på länsstyrelsen i Skåne fungerar han som en slags veterinär och besiktigar kupor och rycker ut när biodlarna behöver hjälp. Vid sidan av har han sitt vanliga arbete.

– Bina överlever de flesta väder, men de blir inte fler och honungsproduktionen kan det bli sämre med. Just nu blommar det mesta som fruktträd, maskros, raps och kastanj. Bina riskerar att missa mycket av nektar och pollen om de inte flyger.

Det surrar utanför Zdravko Perevskis egna bikupor som står i en skogsdunge utanför Malmö.

– Där kommer en som nog varit i rapsodlingarna, den är alldeles gul om bakbena av pollen.

Än så länge har han fått ett tiotal samtal från biodlare i sitt tillsynsområde om döda bisamhällen. Men det är ofta inte väder och svält som gör att bina stryker med, utan kvalster och gifter, menar han.

– De gör själva värme om de har mat och är friska. Det är annat som vi människor ligger bakom, som kemikalier och varroakvalster som tar död på dem. Förlorar vi bina kommer ekosystemet påverkas mycket negativt.

Fakta: 

Bisafari med Lina

I år arrangerar Lina Norrsell, som driver Linas och binas, safari bland bikuporna för dem som vill veta mer om hur honung blir till och om skillnaden mellan ekologisk och oekologisk honung. Här får du lära dig om binas viktiga roll i ekosystemet, känna på redskap och smaka på honungen.

Den första safarin äger rum den 29 maj kl 11, senare datum är 5 juni, 18 juni, 3 juli, 17 juli och 31 augusti.

Enligt Jordbruksverket är en tredjedel av den mat vi äter i världen beroende av pollinerande insekter och runt 85 procent av pollineringen görs av honungsbin.

Skånes Fria