I en ny rapport kritiserar tankesmedjan Cogito regeringen för att ha låga ambitioner i klimatfrågan.

Regeringen kritiseras för bristande klimatpolitik

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Regeringen lever inte upp till sina klimatambitioner – istället har regeringens agerande lett till högre växthusgasutsläpp och att Sverige nu faller i internationell rankning av länders klimatpolitik, visar en granskning av tankesmedjan Cogito.

Inrikes
Val 2014

– Det är ganska tydligt att regeringen har en hög svansföring i retoriken när det gäller klimatfrågan, men när det kommer till konkret handling har man gång på gång visat på motsatsen, säger Annika Hjelm, tillförordnad ordförande på Cogito.

Tankesmedjan Cogito har granskat regeringens klimatpolitik under de senaste två mandatperioderna och har inom ett flertal områden hittat brister. Bland annat kritiseras regeringen för att ha låga ambitioner i klimatfrågan och för att inte verka för bättre klimatmål inom EU.

– Det handlar om en underlåtenhet att agera, exempelvis inom EU där man inte har drivit på för tydligare klimatmål, vilket exempelvis andra länder som Frankrike och Tyskland gjort, säger Annika Hjelm.

Nationellt handlar kritiken bland annat om att regeringen har sänkt skatten på koldioxid för kraftvärme, vilket har gjort att användningen av fossila bränslen har ökat. Dessutom kritiseras regeringens subventioner av fossila bränslen samt att man har en trafikplanering som inte tar hänsyn till miljömålen. På ett internationellt plan får regeringen kritik för att de låter de statiga pensionsfonderna äga andelar i några av världens största oljebolag och att statens eget energibolag Vattenfall investerar stort i kolkraft.

Fria Tidningen har försökt nå ansvarig minister, Lena Ek (C), för en kommentar, men hon har avböjt att svara. Anita Brodén (FP) i riksdagens miljö- och jordbruksutskott anser dock att kritiken till viss del är befogad.

– Jag anser att det kan finnas befogad kritik, inte minst kring fortsatta fossilsubventioner, samt minskad ambition vad gäller energieffektivisering. Med tanke på den senaste IPCC-rapporten står det helt klart att mer insatser krävs.

Hon tycker däremot att regeringen gör ett bra arbete på energiområdet och lyfter fram satsningar på förnybar energi som värdefulla.

– På energiområdet har dock regeringen genom en gemensam energipolitik satsat mycket på forskning samt utbyggnad av förnybar energi. Satsningen på en fossiloberoende fordonsflotta är också ett bra initiativ, men kommer att kräva ytterligare satsningar för att lyckas, säger hon.

Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot, tycker att regeringen gör ett bra arbete med klimatfrågorna.

– Sverige står för under två promille av världens utsläpp. Jag vill att det ska bli skillnad på riktigt, och för att det ska bli det måste vi förmå andra länder att också ta sitt ansvar. Därför lägger regeringen en stor del av vårt fokus på klimatarbete inom EU och andra internationella forum. Det gör vår politik långsiktigt hållbar, resultatinriktad och kostnadseffektiv, säger hon.

Men Annika Hjelm menar att regeringens klimatpolitik är otillräcklig och säger att alla beslut som tas bör grunda sig på en klimatkonsekvensanalys.

– Man talar om att det här är viktigt och lurar folk att tro att man tar ansvar i klimatfrågorna, men som vi kan se är regeringens insatser helt otillräckliga, säger hon.

Fakta: 

Ur rapporten

Regeringen kritiseras på ett flertal områden för bristande klimatpolitik. Bland annat att regeringen…

...låter de statliga pensionsfonderna investera i oljebolag:

De allmänna pensionsfonderna som förvaltar svenskafolkets pensionspengar, investerar stora summor i fossil energi.

Regeringens linje är dock att fonderna har en oberoende ställning och att det därmed är hos respektive AP-fond som beslutar vilka investeringar som görs.

...sågar sin egen myndighets förslag för minskad köttkonsumtion:

Jordbruksverket har föreslagit en köttskatt som ett möjligt styrmedel för att få ner den ohållbara köttkonsumtionen, men det har regeringen sagt nej till.

Regeringen har inte heller på något annat sätt drivit frågan om minskad köttkonsumtion.

...tillåter utbyggnad av flygplatser:

Regeringen har haft möjlighet att pröva tillåtligheten av utbyggnaden av Arlanda, menvalt att inte göra det.

Regeringen har också sagt ja till att öppna den tidigare militära flygplatsen Ärna för civilflyg trots att Mark- och miljödomstolen avstyrker planerna och trots ett kommunalt motstånd.

Flygbränsle är fortfarande också helt befriat från energi- och koldioxidskatter.

Källa: Regeringens svarta klimatlista [1], rapport Cogito

Fria Tidningen