Återanvändning av möbler sparar miljö och miljoner

Publicerad:

Hur kan vi göra för att inte kasta möbler som kan komma till användning? En enkel fråga som gavs sin lösning av tjänstemän i Malmö stad. Nu sprids miljöprojektet bland Skånes kommuner.

Skolor byggs, verksamheter försvinner, slås ihop och avdelningar kommer till. Ständigt. Nya möbler köps in och gamla stuffas undan och hamnar i förråd tills de är i vägen och slängs. Så har gången varit. Tills i maj för ett år sedan. Då lanserades sajten Malvin på Malmö stads intranät. En hemsida där den skola som behövde skaffa nya möbler kunde se om de redan fanns lagrade inom kommunen – och skaffa dem gratis.

– Tanken var först att det skulle vara som Blocket med bara en hemsida men vi insåg ganska snabbt att det fanns ett stort behov av lagring för att få snurr på det, säger Anna Asp som är projektledare för Malvin som drivs av Serviceförvaltningen.

I dag finns både lagerpersonal som transporterar möbler ut och in från lagret och Anna Asp som sköter hemsidan och försöka få fler inom kommunen att använda sig av tjänsten.

Hittills beräknas återanvändandet av möbler ha sparat kommunen åtskilliga miljoner kronor. Men det handlar inte bara om ekonomiska vinster. Även stora miljövinster har gjorts, tror Anna Asp.

– Annars hade vi varit tvungna att tillverka möbler på andra sidan jorden och sedan transportera dem hit, istället för att det bara ska transporteras inom staden.

Nu ser också fler ut att nappa på projektet. I februari var tjänstemän från hela Skåne på besök i Malmö för att ta del av erfarenheterna med Malvin. Bland annat diskuterades om återbruk kunde ske på regional nivå och över kommungränserna, säger Anna Asp.

Flera tog också idén tillbaka till hemkommunen. En av dem var Monika Rüll Lundin som arbetar som miljösamordnare inom skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg. Där hade vaktmästarna redan uppmärksammat henne på problemet.

– De hade frågat om vi inte kunde göra något åt att vi slänger så fruktansvärt mycket. Då sneglade jag på Malmö och fick kontakt med Anna Asp.

Redan i april kan en variant i Helsingborg bli aktuell. En halvtidstjänst ska tillsättas för att arbeta med samordningen och en lokal tas i besiktning för att fungera som förråd.

– Tanken är att det på sikt ska bli något som inte bara vår förvaltning ska kunna dra nytta av utan alla i staden.

Skånes Fria