Sara Vikström Olsson och Ebba Hårsmar från Fältbiologerna i samband med att de skickade den omarbetade broschyren till skånska politiker.

”Politikerna måste förstå allvaret”

Publicerad:

Det krävs radikala förändringar för att vi ska uppnå klimatmålen. Och ansvaret ligger främst på politikerna, inte medborgarna. Det menar Fältbiologerna som i veckan skickade ut en kapad klimatmålsbroschyr till Skånes politiker.

Inrikes

I en broschyr från länsstyrelsen i Skåne uppmanas ”du och jag” att hjälpa till för att Skåne ska nå de 15 miljömålen. Något som fått Fältbiologerna att reagera och göra en piratversion av broschyren. Istället för att vara vänd till länets invånare riktar de sig med den omgjorda broschyren till regionens politiker.

– Vi tycker att länsstyrelserna måste sätta ett större tryck på politikerna och inte medborgarna, säger Sara Vikström Olsson, ordförande för Fältbiologerna.

Texten i broschyren har ändrats från att vara riktade till medborgarna till att bli krav riktade mot politikerna. Som ”sänk priset på kollektivtrafiken” och ”upphandla 100 procent ekologiskt”. Där det tidigare stått ”Res mer kollektivt och med cykel och mindre med bil” och ”Ät ekologiskt och klimatsmart”.

– Aktionen riktar sig mot de Skånska politikerna som måste ta det här på allvar och låta det genomsyra allt politiskt arbete. Vi har så ont om tid att det behövs radikala politiska beslut. Som gratis kollektivtrafik och att göra om motorvägar till cykelleder.

Skånes Fria