Karin Carlsson (till vänster) betonar att projektet inte bara handlar om sex. ”Sex handlar om att vara människa, vare sig en har sex med någon annan, sig själv, eller inte alls. Vi har inte ett ensidigt fokus på sex, utan på människor.” Med på bilden är också Karin Nilsson och Tessan Nordeman.

De hjälper lärare i 26 ämnen att prata om sex

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Porr, religion och lust är några teman i ett undervisningsmaterial om sex och identitet som skapas just nu i Växjö. Tanken är att hjälpa lärare i 26 olika ämnen att få in frågor om normer, jämställdhet och funktionalitet i undervisningen. Allt enligt läroplanens uttalade mål.

Livsviktigt

– Så stor del av ungas liv är inom skolans väggar, det är där mycket identitetsskapande sker. Attityder, jargong, människosyn och värderingar formas. Därför måste lärarna vara rustade att ta diskussioner om värdegrund. Sexualitet och identitet är så stor del av hur vi ser på varandra, hur vi upplever oss själva och våra möjligheter att vara oss själva, säger Karin Carlsson.

Hon är strategisk projektledare och Karin Nilsson är projektsamordnare för På tal om 6. I samband med Växjö Pride den 9 maj lanserar projektet ett undervisningsmaterial med filmer, diskussionsfrågor och övningar riktade till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet.

Utgångspunkten för projektet är att hitta broarna mellan läroplanen och de olika ämnen som lärarna jobbar med i vardagen. Här har läroplanen blivit mycket tydligare med att normkritiska perspektiv kring till exempel jämställdhet, hbtq och funktionalitet ska vara genomgående. Till grund ligger ett riksdagsbeslut.

– Det här ska vara en naturlig del av undervisningen i allt från historia till bild. Inte ”nu har vi checkat av hbtq och jämställdhet”, det ska hela tiden finnas hos läraren, säger Karin Carlsson.

– Det här ligger i tiden. Sexualitet, identitets- och jämställdhetsfrågor ska nu integreras i skolans ordinarie verksamhet vilket finns beskrivet i skolans styrdokument, säger Karin Nilsson.

– Vi har en helt unik ingång. Det finns inget material som jobbar med de här frågorna i förhållande till läroplanens formuleringar, som är så heltäckande som detta, tillägger Karin Carlsson.

Det finns flera delar i materialet. Dels 29 filmer, varav en om Normkritisk pedagogik främst är riktad till lärare och resten är tänkta att visas i klassrummet. Nio filmer tar upp olika teman, som Min kropp och jag, Porr, Sexuella rättigheter, Tro, religion och sexualitet samt Sex och lust. Och i tjugo personliga, dokumentära kortfilmer ger personer med olika bakgrund, sexuell läggning och könsuttryck sina perspektiv på sexualitet.

Dels finns diskussionsfrågor och övningar till varje film. Ett digitalt utbildningsmaterial kommer att finnas på På tal om 6 webbplats patalom6.se. Och så kommer projektet att erbjuda fortbildning, workshops och föreläsningar i normkritiska perspektiv för både skola och allmänhet. I höst blir det en teaterturné runt landet med gruppen PotatoPotatos föreställning Sug f*, slicka k**, en djupdykning i hur vi kommunicerar om sex.

Vad driver er?

– Personligen har jag ett genuint intresse för att skapa lika möjligheter och ett jämställt sexuellt handlingsutrymme. Alla har rätt att säga ja eller nej utan att det ska pratas om det, rätt till sin kropp och till sex på liknande villkor oavsett vem en vill ha sex med, säger Karin Nilsson.

– Sexualitet är en så stor del av att vara människa. Att skapa trygga unga skapar ett bättre samhällsklimat och minskad diskriminering. Jag blir så illa berörd när jag ser killar och tjejer som inte kan vara sig själva. Jag hörde en kille på bussen som sa ”vi killar har ju inga känslor”, säger Karin Carlsson.

Visserligen är ett viktigt syfte med projektet att förebygga sexuellt våld, våld i nära relationer, våldtäkter, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar och diskriminering. Men projektet väljer främst att göra det genom att lyfta fram det positiva med kärlek och sex.

– Vi pratar inte så mycket om de tragiska samhällseffekterna av sex, utan om sex som något lustfyllt och positivt. Annars blir sex tabu och skamfyllt. Det försvårar en öppen dialog och stänger alla dörrar till förändring. På tal om 6 handlar om att väcka samtal. Pratar vi inte om könsroller, machoideal och rättigheter så fortsätter allt från diskriminerande jargong till rena övergrepp. Respekt för andra och sig själv får en bara av att prata – och lyssna, säger Karin Carlsson.

Fakta: 

Fler bra material om sex och identitet

www.rfsu.se [1] kan du bland annat ladda ner:

• Sex i skolan

• Sexualundervisning på lättare svenska (för SFI-klasser)

• Sex på kartan

• Sex – på ditt sätt

• Den onaturliga naturen

www.rfslungdom.se [2] finns bland annat:

• Bryt!

• Att göra synligt

Se också www.umo.se [3], ungdomsmottagning på nätet med faktatexter, frågor, svar och ungas egna berättelser.

Landets Fria