:

En mänsklig och solidarisk asylpolitik kräver mod

[1]
Fria Tidningen