:

Politiken känner inga nationsgränser

[1]
Fria Tidningen