En av postens terminaler för pakethantering. En av de platser där många unga erbjuds tillfälliga arbeten via bemanningsföretag. Inte minst under jul.

Guy Standing: ”Prekariatets rörelse håller på att ta form”

Publicerad:

De är osäkra, ängsliga och maktlösa. Partierna är döva och blinda för deras behov. Men något håller på att hända – i Neapels slum och i maktens korridorer i Indien, säger ekonomiprofessorn Guy Standing.

Ekonomi

Brasilien, Genève, Italien – Malmö. Överallt under sin globala föreläsningsserie har han fått igenkännande reaktioner. Människor som berättar om och identifierar sig med den nya globala klasstruktur, som han skriver om i sin senaste bok – Prekariatet: den nya farliga klassen.

– Jag får tusentals mejl, säger han och lutar sig över en mapp med anteckningsblad och plastfickor.

Den klasstruktur han beskriver i sin bok består av en växande grupp högutbildade människor med osäkra anställningar och otrygg inkomst. Men också migranter och arbetare som precis kommit ut på arbetsmarknaden eller blivit av med sina fasta tjänster. Osäkerheten och utsattheten förenar dem.

– Den här månaden kan de göra en sak – nästa något helt annat. De saknar yrkesidentitet och kontroll över sin egen livssituation.

Behovet av pengar är alltid närvarande och de lever ständigt på gränsen till att behöva ta lån. En tiggares tillvaro, säger han. Och de är i underläge mot byråkratin – för att få sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. Alltid på väg att falla ner i vad han kallar en prekär fälla.

– De försöker hävda sina rättigheter men lyckas aldrig riktigt.

Över den prekära klassen finns eliten, arbetarna med fast anställning och medelklassen. Men den krymper. Och de prekära blir fler. På bekostnad av sammanhållningen i samhället. Ännu en definierande egenskap av den prekära klassen är nämligen ilska – och att de inte har några starka band till staten, säger Guy Standing.

– Situationen liknar den före första världskriget. Det var många självmord och utbredd alkoholism. Ingen kunde ge svar på vad vi kunde göra. Samtidigt som frågorna skärptes.

I Västeuropa var det till sist socialdemokratin som kom med en lösning. Skillnaden i dag är att etablissemanget möter gruppen med arrogans och utan empati, enligt professorn. Istället för att fråga vad som behövs skuldbelägger man. Den som inte arbetar är lat, bidrag dras in och svångremmen dras åt. Arbetslinjen, säger han. Men de arbeten som erbjuds – de prekära – skulle politikerna själva aldrig låta sina barn ta.

– Det skapar ett skrämmande scenario, säger han.

Nationella fronten i Frankrike och Sverigedemokraterna är högerpopulistiska partier som alla är reaktioner på den brist på politiska lösningar som de etablerade partierna erbjuder, fortsätter han. Istället för att mainstreampartierna själva skapar en ny progressiv politik högervrids de och för in populistiska drag i sin egen politik. Ett stort misstag, enligt Guy Standing. Ett vakuum skapas.

– Det kommer att fyllas med nya rörelser. Vi har sett det i Occupyrörelsen och genom korta utbrott av vrede på gator och torg. När jag var i Neapel såg jag en stor rörelse som säger att de är en del av prekariatet. En ny gemensam identitet håller på att ta form.

Enda vägen ut för de etablerade partierna är att ställa frågan: vad är det prekariatet behöver? Själv ser han en garanterad basinkomst till alla medborgare som ett av svaren på frågan. På så sätt skapas den trygghet som prekariatet blivit berövad, menar han.

– Du kan inte förvänta dig att människor ska vara toleranta och ta ett socialt ansvar om du samtidigt skapar ett system som skapar osäkerhet.

Och Guy Standing har fått gehör för sina idéer, inte bara i Neapels slum. Nyligen presenterade han ett försök med basinkomst på den indiska landsbygden för Sonia Ghandi och landets högsta ledning.

– Det finns en öppenhet för nytt tänkande. Plötsligt säger man – vi provar det – om det som man tidigare sagt var omöjligt.

Fakta: 

Basinkomst

  • Mindre lokala projekt har prövats där en summa pengar har betalats ut villkorslöst under en period.
  • Summan är den samma oavsett hur mycket en person arbetar eller står till arbetsmarknadens förfogande.
  • Något system som täcker en hel nation finns i dagsläget inte.
  • Lokala försök har pågått eller pågår i bland annat Namibia, Brasilien och Indien.

Prekariatet: den nya farliga klassen finns översatt till svenska.

Skånes Fria