Turerna kring Slussen har varit många, men nu har ombyggnationerna börjat. Men Slussens framtid är fortfarande en källa till kamp.

Slussenmotståndet lever

Publicerad:

Slussen, en av de viktigaste historiska knutpunkterna i Stockholm, ”ska bli en mötesplats i världsklass” enligt Stockholms stad. Men aktionsgruppen Bevara Slussen har varit i opposition sedan 2010 och påverkat ombyggnationerna med sitt motstånd. Just nu försöker det stoppa den nya bussterminalen i Katarinaberget.

Inrikes

”Efter 75 år är Slussen utsliten och behöver rivas och byggas upp från grunden”, skriver Stockholms stad om den planerade ombyggnationen. Men aktionsgruppen Bevara Slussen, som har funnits sedan 2010, anser att kommunen säljer en osanning som fakta. De menar att Slussen inte behöver rivas på det sätt som kommunen hävdar, och att man kan åtgärda bristerna på andra vis.

Den första stora dusten parterna emellan gällde det första förslaget från kommunen, där hela Slussenområdet skulle byggas om.

– Det var inte som ett nytt kvarter, utan nästan som en ny stadsdel. Några av våra medlemmar ritade in på befintliga bilder hur utsikten skulle komma att skärmas av från några av de vanliga platserna vid Slussen, och så var debatten i gång, säger Jan Ohlin från Bevara Slussen.

Efter kommunens första förslag var det fler än Bevara Slussen som hörde av sig.

– På Stadsbyggnadskontoret sa personalen att posten kom i drivor. 4 500 personer sände in synpunkter under samrådstiden, allt från enkla vykort till långa brev – i stort sett alla negativa och kritiska, säger Jan Ohlin.

För Stockholms stad har detta varit en av de största stadsbyggnadsfrågorna någonsin. Slussenbygget och dess olika förslag har stötts och blötts och snart sagt alla har velat säga sitt. Kommunens andra förslag kom 2011, det som gäller än i dag. Förslaget klubbades i Stadsfullmäktige 12 december 2011 med en enig allians mot en lika enig opposition:

– Sten Nordin samlade ihop alliansen och såg till att ingen ledamot röstade efter eget hjärta. De vann med tre mandats övervikt. Hade endast två av alliansens ledamöter röstat med oppositionen hade det blivit nej istället för ja, säger Jan Ohlin.

Den nya Slussenanläggningen ska bli en effektiv knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. I alla fall om man får tro Stockholms stads formulering.

– Det är så långt från sanningen som man kan komma. Det enda man kan säga om denna ”knutpunkt” är att trafiken verkligen kommer att vara som en enda stor knut. Men effektivt blir det inte. Staden räknar med att det ska ta minst sex minuter att ta sig genom Slussen med buss i morgontrafiken. Detta från stadens egen statistik, säger Jan Ohlin.

Jan Ohlin menar att kommunen har tagit åt sig mycket av aktionsgruppens åsikter. Tydligast bland de delfrågor de vunnit, var tidigare i år då Bevara Slussen kunde bevisa att kommunen hade använt sig av missvisande informationsmaterial i syfte att visa en simulerad framtidsversion av Slussen för medborgarna.

– Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt bedömde några av stadens bilder som missvisande, och det poängterades att staden har ett ansvar för att allt material skulle vara korrekt. De bilderna är bortplockade från stadens hemsida nu, men skandalen kvarstår, säger Jan Ohlin.

Finns det något kvar att kämpa för i Slussenprojektet?

– Nu siktar vi på att stoppa bussterminalen i Katarinaberget. Staden säger att bygget inte kan påbörjas ”förrän båda beslut vunnit laga kraft”. De har delat upp hela projektet i två detaljplaner, av oklara skäl. Det första är klart, det andra återstår. Det finns mycket att säga också om planerna för terminalen. Den är felplanerad för början, livsfarlig, onödig, dyr, miljömässigt fel, med mera. Det finns hur mycket som helst att klaga på – och det gör vi.

Kan Slussen bli en valfråga?

– Ja, som det ser ut i dag kan Slussen bli en valfråga. Beslutet har inte vunnit laga kraft, oppositionen är alltjämt kritisk och en fristående organisation har börjat arbeta för en folkomröstning om Slussen.

Fakta: 

Slussenbygget

• Ombyggnaden av Slussen planeras pågå mellan 2014 och 2020. Stockholms stad finansierar hela byggnationen. Årtalen har Stockholms stad planerat, men de har skjutits upp tidigare.

• Detaljplanen för Slussenområdet vann laga kraft den 27 september 2013. Detaljplanen för bussterminalen ska prövas av mark- och miljödomstolen men där är datum inte ännu bestämt.

• Stockholms stad håller ett informationsmöte om Slussenbygget för de närmast boende måndag 20 januari på Sjöfartshotellet. Aktionsgruppen Bevara Slussen kommer att finnas representerade med banderoller och flygblad.

Stockholms Fria