:

Det finns inget speciellt klockslag för döden

[1]
Fria Tidningen