:

Det finns något fint utanför mitten

[1]
Fria Tidningen