#pressoffensiven | fria.nu

  • Johan Ehrenberg

Det behövs många röster, även bland de som ska svara de stora drakarna.

Det finns en borgerlig myt om tidningar som handlar om att det räcker med en stor monopoltidning i en stad för att det ska vara nog. Man kallar journalistiken objektiv och negligerar den makt monopolisten alltid har. Att välja vad som är viktigt. Att välja vad som ska diskuteras.
Nu när 90 procent av pressen i Sverige är borgerligt styrd finns det förvisso en mångfald blåa tidningar.
Men det är skralt med röster som kan svara.
De röda och gröna rösterna är få och svaga.
Det skulle vara lockande att tro att det då behövs EN stor röst som svar, en tidning som samlar den mångfald kritiska berättelser som behövs och finns.
Det tror jag är fel.
Det behövs många röster, även bland de som ska svara de stora drakarna.
Oberoende tidningar kan förvisso samarbeta, det ska vi göra. Men en tidning är en egen berättelse, en egen rytm, en egen idé. Och vi behöver inte få utan många idéer.
Många fria röster. Självklart!

/Johan Ehrenberg - Grundare, ETC

Teckna en prenumeration idag, från 47:-/mån, ditt stöd behövs

  • Camilla Björkbom - Djurens Rätt #pressoffensiven

Den fria pressen ger djurrätten en röst, oberoende av djurindustri-finansierad reklam och intressen

Den fria pressen behövs för att ge röst åt viktiga frågor som antirasism, feminism och djurrätt, det vill säga, diskriminering på grund av hudfärg, kön eller art. Den fria pressen utmanar normer när det gäller samhällets syn på djur och behövs för att föra fram djurens talan. Den ger ett alternativ till mer empatiska sätt för människor att förhålla sig till de andra djuren. Djurfrågor blir sällan stora frågor under ett valår, däremot är de viktiga ur ett grundläggande perspektiv för vilka vi vill vara som samhälle. Den fria pressen ger djurrätten en röst, oberoende av djurindustrifinansierad reklam och intressen.

/Camilla Björkbom - Förbundsordförande Djurens Rätt

Teckna en prenumeration idag, från 47:-/mån, ditt stöd behövs

  • Mattias Gardell

Medielandskapet blir allt mer likriktat och beroende av profittänkande och mäktiga företagsintressen

En fri och oberoende press är en förutsättning för utvecklingen av ett demokratiskt samhälle. Idag undermineras demokratin av starka ekonomiska intressen som undandrar allt fler områden från människors möjlighet att påverka sina livsvillkor och vår gemensamma framtid. Att medielandskapet blir allt mer likriktat och beroende av profittänkande och mäktiga företagsintressen är i detta sammanhang extra bekymmersamt. Behovet av en oberoende och kritisk granskning som speglar samhällets mångfald och låter annars marginaliserade röster komma till tals är viktigare än någonsin.

/Mattias Gardell - Författare och professor i jämförande religionsvetenskap, Uppsala universitet

Teckna en prenumeration idag, från 47:-/mån, ditt stöd behövs

Det behövs en press som vågar granska makten


Teckna en prenumeration idag, från 47:-/mån, ditt stöd behövs

Vi har ett ansvar att förstå vår samtid. För att göra det krävs röster som kan lyfta fram olika sidor av det som händer.

Vi lever i oroliga tider. Runt om i världen händer saker vi har svårt att förklara. Ibland för att vi inte begriper. Ibland för att vi inte ens får höra om dem.
För femton år sedan var jag del av ett samarbete mellan flera olika mediekollektiv, arbetandes med att hitta formen för vad vi kallade "alternativa nyhetsmedier". Vårt syfte då var att ge röst åt de gräsrotsrörelser som dubbel-kämpade både mot sociala orättvisor och med att nå ut med sitt budskap. Ett projekt som sprang ur de mediekollektiven kom att forma det som idag är Fria Tidningar.

Vi har ett ansvar att förstå vår samtid. För att göra det krävs röster som kan lyfta fram olika sidor av det som händer. Ibland för att nyansera. Ibland för att ens synliggöra.
I en tid när vi internationellt sett kan se hur den fria och oberoende pressen hör till de första offren i konfliktområden behövs en medial diversitet mer än någonsin. Även här i Sverige. Därför behövs Fria Tidningar.

/Marcin de Kaminski - Nätforskare och doktorand i rättssociologi vid Lunds Universitet

Teckna en prenumeration idag, från 47:-/mån, ditt stöd behövs

Flera olika perspektiv och röster är en förutsättning för förändring

För allmänheten, demokratin och journalistiken: Fria Tidningar behövs! Det finns inte en sanning. Vi kan se på världen med olika ögon och därmed finns det flera olika uppfattningar om vad som är sant. Rapportering och berättelser från verkligheten behövs ur olika perspektiv för att varje enskild individ ska få ett bra underlag att skaffa sig en egen uppfattning om sin omvärld. Det vore ett hot mot demokratin och förutsättningarna för kritiskt tänkande och analyserande att inte erbjuda detta urval av perspektiv. Flera olika perspektiv och röster är en förutsättning för förändring och det anser jag är ett av journalistikens viktigaste syften. En förenklad rapportering som enbart håller sig inom ramarna av det som uppfattas som det normala och självklara just här och nu kan bli ett hinder för vår samhällsutveckling. Om hundra år kommer säkerligen vissa av dagens normer att förkastas och om nutidens journalistik inte kan erbjuda en variation av flera perspektiv riskerar vi bara att upprepa vår historia om och om igen. Tyvärr tror jag att en stor del av dagens journalistik uppfattas som att den skildrar den enda sanningen. Journalistiken i dag utger sig för att vara objektiv och neutral, vilket också stärker den uppfattningen. Enligt mig är det att förenkla verkligheten och lite av ett journalistikens misslyckande. Det finns också en problematik i att en stor del av dagens journalistik styrs och drivs av andra intressen än journalistiska. Därför tycker jag att det är viktigt och självklart att Fria Tidningar finns och kommer att finnas framöver. För journalistikens skull behövs det även mer debatt om perspektiv, öppenhet och objektivitet.

/Malin Gustafsson - Journalist

Teckna en prenumeration idag, från 47:-/mån, ditt stöd behövs

  • José Gonzales Pressoffensiven

Ett välmående samhälle..

Ett välmående samhälle bygger på media som är beroende av annonsintäkter och endast ser till att tillgodose det nyckfulla behovet av förströelse och skvaller. Nä, skoja bara :)

Värna om oberoende, sakliga och kritiska medier!

/José González - Musiker, Humanist

Teckna en prenumeration idag, från 47:-/mån, ditt stöd behövs

Fria Tidningar är en av få kanaler för alternativa röster som finns kvar i svensk media idag

Maktkritiska medier blir allt mer sällsynta i vår tid. Den brett genomförda neoliberala ideologin och politiken banar väg för förytligande och förtingligande. I förlängningen skapar detta utrymme för antidemokratiska och neofascistiska krafter och tendenser. Ytterst få plattformar ger intersektionella berättelser och perspektiv plats och utrymme idag.

Därför är det viktigare än kanske någonsin att värna all form av motstånd. Fria Tidningar är en av få kanaler för alternativa röster som finns kvar i svensk media idag. Därför hoppas jag att Fria kommer att kunna fortsätta.

/Katarina Rosengren Falk - Feministisk konst- och kulturskribent

Teckna en prenumeration idag, från 47:-/mån, ditt stöd behövs

Iris Smeds

Teckna en prenumeration idag, från 47:-/mån, ditt stöd behövs

Sidor

#pressoffensiven

Kampanjen #pressoffensiven synliggör behovet av oberoende medier som utan vinstintresse särskilt lyfter fram frågor om solidaritet och demokrati. Medier som bevakar det viktiga arbete som exempelvis antirasistiska, feministiska och klimatradikala rörelser gör i skuggan av partipolitiken. Kampanjen uppmanar dig som mediekonsument att ta ställning genom att aktivt stödja Fria Tidningar, för bara med hjälp av betalande prenumeranter kan Fria överleva som en oberoende mediegrupp även efter valet.
Från 47 kr/mån kan du värna en oumbärlig pressröst. Teckna en prenumeration i dag!


Vill du också slå ett slag för den fria pressen? Mejla varför du tycker Fria Tidningar eller fri press behövs till [email protected] eller skriv på twitter #pressoffensiven.

© 2022 Fria.Nu