#pressoffensiven
  • Janne Flyghed

Värna den fria pressen!

I takt med ett alltmer likriktat nyhetsbrus är behovet av en fri press som står utanför profitorienterade mediekoncerner viktigare än någonsin. För den som törstar efter en kritisk och problematiserande bild av aktuella och viktiga samhällsfrågor är tidningar baserade på en oberoende journalistik ett måste. Här återfinns nyheter och undersökande reportage som går längre än mainstreammediers ofta endimensionella framställningar. Det kan gälla konsekvenserna av den marknadsekonomiska krisen, klimathotet och den expanderande statliga och privata övervakningskulturen. Dessutom skriver den fria pressen oftare än andra medier om de alternativ som trots allt finns till den rådande världsordningen. Fria Tidningen utgör en mycket god representant för en sådan kritiskt reflekterande journalistik med fokus på möjligheter.

/Janne Flyghed - Kriminolog

#pressoffensiven

Kampanjen #pressoffensiven synliggör behovet av oberoende medier som utan vinstintresse särskilt lyfter fram frågor om solidaritet och demokrati. Medier som bevakar det viktiga arbete som exempelvis antirasistiska, feministiska och klimatradikala rörelser gör i skuggan av partipolitiken. Kampanjen uppmanar dig som mediekonsument att ta ställning genom att aktivt stödja Fria Tidningar, för bara med hjälp av betalande prenumeranter kan Fria överleva som en oberoende mediegrupp även efter valet.
Från 47 kr/mån kan du värna en oumbärlig pressröst. Teckna en prenumeration i dag!


Vill du också slå ett slag för den fria pressen? Mejla varför du tycker Fria Tidningar eller fri press behövs till [email protected] eller skriv på twitter #pressoffensiven.

© 2022 Fria.Nu