Kultur | Fria.Nu

Kultur

Lyckade dagar när Hammarkullen bjöd på fest

Göteborgskalaset - släng dig i väggen. I helgen var det Hammarkullekarnevalen som gällde. Under tre dagar vallfärdade människor från hela Göteborg till Hammarkullen för att ta del av dans, fest och musik.

Göteborgs Fria

Makalös rollprestation av Sunil Munshi

Det är vår i luften och bland de sprudlande vårkänslorna kan man finna alla dem som slutför någon form av utbildning. Till denna skara hör även Dramatiska institutets teaterelever som de gångna veckorna aktiverat sig med sina slutproduktioner. Den nyss utexaminerade regissören Niclas Pajala har valt att avsluta sina studier med en uppsättning av en klassisk text - Edward Albees enaktare Zoo Story - ett av det senaste halvseklets intressantaste dramer.

Stockholms Fria

Magnifikt och dynamisk breakbeat

New York-baserade Datach'i är en av dessa svårmodiga technomän som kommit fram i det hjulspår Aphex twins bulldozer lämnat efter sig. Kopplingen till Afx's genrebestämmande I care because you do har varit mer än tydlig på hans tidigare släpp, inte minst på den hyllade debuten 10110101 = [rec + play] från 1999; men samtidigt har en lekfullhet och kritisk distans hållits som gjort att denne unge amerikan fått både recensenter och lyssnare på fall, även om han allt som oftast ansetts hänga afx i svansen.

Stockholms Fria

Nya författare aspirerar på rampljuset

Till årets debutantantologi från Wahlström & Widstrand har juryn, bland tusentals inskickade bidrag, vaskat fram sex unga kvinnliga poeter. Att det bara blev lyrik och kvinnor är en slump - de råkade helt enkelt vara bäst i år, upplyser poeten och kritikern Magnus William-

Olsson i förordet. Han skriver också att det är genuint svårt att läsa en bok som denna. 'Som en pavlovsk dog börjar man genast leta efter trender, likheter, mönster. På vilket sätt formar författarna en "generation"? Vad säger de sammantagna om det "nya"? Om litteraturen "idag"?'Ja, eftersom det lätt blir ytligt och slarvigt att på detta lilla spaltutrymme ge ett omdöme om varenda författare i antologin, förvandlas man lätt till den där pavlovska hunden. Men sex författaraspiranter kan förstås inte tala för en hel generation - sådana sammanställningar får vi göra i framtiden.

Stockholms Fria

Kan religion och vetenskap mötas?

Under större delen av människans historia har vetenskapen varit en del av religionen. Det var religionen och dess uttolkare som besatt kunskapen om världen, människan och hennes bestämmelse. Visserligen fanns det redan under antiken filosofer som ifrågasatte den religiösa världsbilden, men det var först vid upplysningstiden som vetenskapen och religionen på ett tydligt sätt kom att gå skilda vägar.

I dag är det inte prästerna som beskriver världen för oss eller avgör vad som är sant och verkligt. Vi vänder oss till vetenskapen för att få kunskap. Ber man människor att beskriva en forskare målar de allra flesta upp bilden av en vetenskapsman i vit rock. Naturvetenskapen har länge varit vetenskapen par excellence - den vi vänder oss till för att få kunskap om 'den objektiva sidan av världen' (ett synsätt som i dag inte längre tas helt för givet).

Stockholms Fria

Maffia, spaghetti & sociologi

Cottinos biografi om Antonio Saia är lik många andra mentalitetshistoriska biografier, där man söker komma nära en människa för att så komma nära en social position eller tillfällighet. Det har alltid sin besvikelse och sin misströstan.

Stockholms Fria

Vänstern har ett manligt ansikte

Broderskap. Ordet är fyllt med mening. Fyllt med syften. Speciellt bland dem som politiskt ställer sig på 'vänster' sida eller alla humanister som inte vill ställa sig i något givet läger, utan säger sig vilja kämpa för alla. Eller är ordet bara ett evigt bevarande av patriarkatet? En profetia med profeter som inte vill fullgöra alla sina åtaganden.

Stockholms Fria

Stillhet och praktfulla kläder

Dans är liv och rörelse. Ändå är stillheten påtaglig när man kommer in på Dansmuseets permanenta utställning. Det är högt i tak och vackert, men kanske lite dystert därinne. De tv-apparater som svagt smattrande visar upp olika filmklipp med afrikanska danser här och var i lokalen uppväger inte bristen på verklig rörelse.

Stockholms Fria

Stark läsupplevelse om varierande grader av fasa

Så kommer då till sist Dennis Coopers debutroman Closer ut i svensk översättning. Efter 15 år, men inte en dag för tidigt. När den gavs ut i USA 1989 skapade den ett mindre jordskred genom sin råa och explicita skildring av perverterade homosexuella pojkar/män; men inte desto mindre har den blivit en modern klassiker på samma sätt som Brett Easton Ellis Less than zero. Fast där Ellis behandlade MTV-generationens rikemansbarn med 'weltschmertz-by-the-pool', tecknar Cooper i stället en på många sätt råare och svartare historia genom en grupp unga slackerbögars alienerade och likgiltiga vardag.

Stockholms Fria

Sidor

© 2019 Fria.Nu