Utrikes | Fria.Nu

Mutor i demokratiarbetet

Den nya afghanska konstitutionen innehåller nya formuleringar om såväl mänskliga rättigheter som bättre representation för kvinnor. Men en ny rapport från Human Rights Watch, HRW, pekar på att processen också varit kantad av mutor, hot och inflytelserika krigsherrar.

Mötet öppnade inga dörrar

Det var Argentinas president Nestor Kirchner som stal showen vid det panamerikanska toppmötet i Mexiko. Kirchner ledde kritiken mot den USA-stödda nyliberala modellen vid mötet som i övrigt bjöd på få nyheter.

Unga i Eritrea ser ingen framtid

Rastlösa, sysslolösa och tysta. Så känner sig de unga i Eritrea. De lever i ett land där den som kritiserar regeringen kan få sitta i fängelse utan att få veta när straffet tar slut.

Saddam, men inte mycket mer

USA har fångat Saddam Hussein, men kriget är inte slut än. Det finns många svåra saker som USA måste göra innan de kan åka hem från Irak.

Vem styr över informationen?

Som en störtflod sköljer det så kallade informationssamhället över oss. Åtminstone för en del av jordens befolkning. Men vilket samhälle pratar vi om, för vem skapas det och varför? Om detta gick åsikterna isär på FNs toppmöte i Genève.

Kinas industrialisering är påfrestande för miljön

Kinas snabba industrialisering har rönt omvärldens beundran. De utländska direktinvesteringarna flödar in i landet och den ekonomiska tillväxten är allt-jämt rekordhög. Vad som däremot inte nämns lika ofta är vilka förödande konsekvenser den ekonomiska tillväxten har haft på miljön.

Uruguay röstade mot privatiseringar

I söndags röstade Uruguay om landet skulle privatisera sin olja. Folket röstade nej till privatiseringen. Valresultatet är ännu en förlust för nyliberalismen i Latinamerika. Nu kan det bli en vänsterseger i presidentvalet nästa år.

Sharons försvarsplan skär sönder Västbanken

Den mur som byggs runt Västbanken är ett uttryck för Israels premiärminister Ariel Sharons bärande tanke genom de senaste 40 åren: Israel kan bara existera om man har kontroll över territoriet på djupet. De ockuperade områdena utgör "det strategiska djupet" i försvaret av den israeliska kustremsan.

Uruguay röstade mot privatiseringar

Uruguay röstade i söndags nej till en lag som avskaffade det statliga oljemonopolet. Valresultatet är ytterligare ett bakslag för nyliberalismen i Latin-amerika. Vägen ligger nu öppen för en vänsterseger i presidentvalet nästa år.

Politisk oenighet försvårar fredsarbetet

Pakistans senaste tillslag mot muslimska extremister och fredsinitiativet gentemot Indien kan vara tecken på en ny inställning hos den militärstödda regeringen i landet. Men kritikerna hävdar att åtgärderna bara handlar om att tillfredsställa väst.

Sidor

© 2022 Fria.Nu