Utrikes | Fria.Nu

Vem vann i Bolivia?

Det är svårt att säga vem som har gått segrande ur söndagens folkomröstning i Bolivia. Flera politiska grupperingar ser sig som segrare och maktkampen i landet är långt ifrån avgjord.

Är fattigdom bara orättvis eller rentav brottslig?

Tanken att fattigdom bör betraktas som ett övergrepp mot mänskliga rättigheter har vunnit stor spridning och betraktas ofta som ett hoppfullt "nytt paradigm i kampen mot fattigdom". Några problem kring detta diskuteras på ett intressant sätt av den australiske filosofiprofessorn Tom Campbell från Centre for Applied Philosophy and Public Ethics i en forskningsrapport.

'Pensionärerna hotar inte välfärden'

Befolkningsutvecklingen är inget hot mot de tyska socialförsäkringarna. Det skriver Ekonomiska och socialvetenskapliga institutet, WSI, i sin senaste 'Lägesrapport' som nyligen presenterades i Berlin. Institutet går därmed emot uppfattningen att ett åldrande samhälle tvingar fram nedskärningar.

President ska väljas efter 40 blodiga år

I måndags hölls den första omgången av Indonesiens första fria presidentval. Men en definitiv uppgörelse med landets brutala historia är inte att vänta. Den förmodade vinnaren var själv general under militärdiktaturen.

Militärdomstol på Guantánamo ifrågasätts

Pentagon förbereder sin första militära tribunal sedan andra världskriget, men ett utslag i USAs högsta domstol från i måndags sätter press på Bushadministrationen att skapa en process som även civila domstolar ser som rättvis.

Ny plan för Colombia

Samtidigt som armén angriper FARC-gerillan i södra Colombia förhandlar regeringen om fred med AUC och ELN-gerillan.

Iraks suveränitet ifrågasätts

I måndags lämnades makten över till interimsregeringen i Irak. Men FN-resolutionen som ligger till grund för regeringens kommande arbete har inga klara svar på hur maktfördelningen i praktiken kommer att fungera mellan den USA-ledda militären och den tillfälliga regeringen i Baghdad.

Fria Tidningen

Media överdriver kriminalitet

Hundratusentals människor deltog i en manifestation mot brottslighet i Mexiko City. Brott och straffrihet är allvarliga problem i dagens Mexiko men meningarna går isär om manifestationens politiska undertoner och medias roll.

Kritiska köpare i Kina

Många multinationella företag har stora förhoppningar om en framtid på den växande kinesiska marknaden. Men samtidigt ökar också de kritiska konsumenternas makt i landet.

Sidor

© 2020 Fria.Nu