Hemligheterna som gav Manning 35 år | Fria.Nu
  • "Collateral murder" - filmen som blev Wikileaks stora genombrott.
Fria Tidningen

Hemligheterna som gav Manning 35 år

I förra veckan dömdes den amerikanska soldaten Chelsea Manning till 35 års fängelse för att ha läckt hemligstämplad information till Wikileaks. Fria Tidningen påminner om några av de uppgifter om krigen i Afghanistan och Irak och USA:s utrikespolitik som tack vare Manning kommit omvärlden till del.

”Collateral murder”

Filmen som blev Wikileaks stora genombrott. En video filmad i samband med strider i Bagdad i juli 2007 visar hur en amerikansk attackhelikopter beskjuter ett kamerateam från Reuters, för att sedan öppna eld mot en skåpbil vars förare stannat för att hjälpa de sårade. Två barn sårades svårt och deras far dog. I synnerhet det faktum att soldaterna öppnade eld mot en sårad man som låg på marken och deras råa kommentarer, som också hörs på videon, väckte häftig kritik. Soldaterna agerande utgjorde dock inte något brott mot krigets lagar enligt den amerikanska militären, som menar att närvaron av beväpnade irakier gjorde deras agerande befogat.

”The Afghan War Diary”

91 731 militära dokument från kriget i Afghanistan från 2004 till 2009, som publicerades i samarbete med The Guardian, The New York Times och Der Spiegel. Wikieleaks-grundaren Julian Assange beskrev dokumenten som ”den mest heltäckande historiken över ett krig som någonsin publicerats medan kriget ännu pågår.”

Rapporterna visade en betydligt mörkare bild av kriget i Afghanistan än i officiella rapporter. Bland annat avslöjade de

• Att Nato-styrkor dödat hundratals civila i incidenter som aldrig rapporterats till medierna

• Att militären ljugit om flera incidenter där soldater skadats eller sårats av eld från den egna sidan, eller där afghanska poliser och soldater dödats av Nato-styrkor.

• Att talibanerna trappat upp sina attacker kraftigt och haft betydligt större framgångar än vad som rapporterats.

• Att en specialstyrka med namnet Task Force 373, som haft som uppgift att söka upp och döda rebelledare, var inblandad i 144 incidenter som resulterade i totalt 195 civila dödsoffer, men som ofta skyllts på afghanska säkerhetsstyrkor.

• Att USA:s militär betalat afghanska medier för att rapportera positivt om de utländska styrkorna.

”Irak War Logs”

391 832 fältrapporter från USA:s militär i Irak, skrivna mellan 2004 och 2009, som avslöjade en rad händelser och fakta som inte tidigare var kända:

• Att minst 66 000 civila dödats, av totalt 109 000 registrerade dödsfall i rapporterna. Av dessa hade minst 15 000 dödsfall aldrig tidigare rapporterats, enligt organisationen Iraq Body Count.

• I flera incidenter hade civila dödsoffer istället rapporterats som dödade fiender, till exempel ”collateral murder”-incidenten.

• Att uppemot 700 civila – inklusive flera gravida kvinnor – dödats för att de kommit för nära militärens vägspärrar.

• Att hundratals rapporter om tortyr, våldtäkter och mord av irakiska säkerhetsstyrkor aldrig utretts. Enligt The Guardian fanns en officiell policy att inte utreda sådana incidenter om de inte involverade koalitionsstyrkor.

• Att legosoldater från privata säkerhetsföretag skjutit ihjäl civila irakier i flera incidenter.

• Att danska soldater i Irak lämnat över många fler fångar till irakisk polis än vad som tidigare rapporterats, trots att man var medvetna om de utbredda övergreppen i irakiska fängelser.

Diplomatarkivet

I februari 2010 började Wikileaks publicera över 250 000 hemligstämplade diplomatrapporter från USA:s ambassader och konsulat världen över, från december 1966 till februari 2010. Rapporterna innehåller både politiska analyser och referat av möten med myndighetspersoner och politiker i värdländerna. Läckan avslöjade bland mycket annat:

• Att CIA uppmanat USA:s diplomater att försöka samla in biometrisk information, lösenord och krypteringskoder från höga FN-tjänstemän och utländska diplomater.

• Att USA och Storbritannien avlyssnade FN:s generalsekreterare Kofi Annan under upptakten till invasionen av Irak 2003.

• Att USA utövat påtryckningar, bland annat genom hot om handelssanktioner, för att pressa EU att tillåta import av genmodifierade grödor.

• Att McDonalds försökte förmå USA:s regering att blockera ett frihandelsavtal för Centralamerika om inte El Salvador utsåg ”neutrala domare” i en stämning mot företaget.

• Att oljebolaget Shell hade ”placerat folk i alla relevanta ministerier” i Nigeria och därför var informerade om alla politiska beslut.

• Att Jemens förre president Saleh ljög för sitt folk och hävdade att Jemens militär genomfört flygattacker som i själva verket utförts av drönare från USA:s militär, som fått mer eller mindre fritt spelrum för att bekämpa ”terrorister” i landet.

• Att USA:s utrikesdepartement beskrev kuppen i Honduras 2009 var ”illegal och konstitutionsvidrig”, en betydligt hårdare bedömning än Vita Husets officiella linje.

• Att den härskande klicken i Tunisien av amerikanska diplomater beskrevs som en maffia som kontrollerade nästan hela landets ekonomi.

• Att Afghanistans vicepresident påstods ha lämnat landet med 52 miljoner dollar i kontanter.

• Att USA använde spioneri, hot och löften om bistånd för att vinna stöd för överenskommelsen på klimatmötet i Köpenhamn 2009, som enligt kritiker innebar alldeles för få åtaganden för USA och andra industrialiserade länder.

• Att Turkiet användes som hemlig bas av USA:s underrättelsetjänst för att transportera ”terrormisstänkta” över världen inom ramen för dess hemliga nätverk av fängelser och förhörscentraler.

Källor: Wikipedia, The Guardian, Al-Jazeera English

Fakta: 

Chelsea Manning

Tidigare Bradley Manning.

Född 1987.

Menig amerikansk soldat.

Arresterades i maj 2010 i Irak för att ha överlämnat hemliga handlingar till Wikileaks.

Dömdes 21 augusti 2013 till 35 års fängelse.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2019 Fria.Nu