It-ministern anmäld för upphovsrättsbrott | Fria.Nu
  • It-minister Anna-Karin Hatt har polisanmälts efter att ha publicerat bilder på bland annat flera filmomslag på Instagram.
Fria Tidningen

It-ministern anmäld för upphovsrättsbrott

Många är det som lägger upp omslag på filmer, böcker eller skivor i sociala medier utan att känna till att det kan vara olagligt. Det gäller även it-ministern Anna-Karin Hatt som nu har blivit polisanmäld av Piratpartiet.

På it-minister Anna-Karin Hatts Instagram-konto finns en teckning från serien Kalle&Hobbe, flera bilder på filmomslag, ett urklipp från Expressen och ett bokomslag. Att hon inte verkar känna till lagen om upphovsrätt och hur den tillämpas på nätet fick Piratpartiet att reagera. I torsdags polisanmäldes ministern.

– När inte ens it-ministern kan följa upphovsrättslagen kan man inte vänta sig att vanliga internetanvändare ska göra det. Det handlar om en lag som gör miljoner människor till brottslingar, säger Torbjörn Wester, rättspolitisk talesperson för Piratpartiet.

Han tror att chansen att anmälan leder till en utredning är liten och säger att man istället ska se anmälan som ett inlägg i debatten om upphovsrätt.

– De filmbolag som äger bilderna skulle aldrig driva en rättsprocess mot en minister eller ett stort företag. Det händer bara privatpersoner som inte har resurser för att försvara sig.

Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet, förstärker bilden av att det är få som känner till hur upphovsrättslagen fungerar på nätet.

– Om man använder ett skivomslag till exempel så måste man ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, så man har förfoganderätt över verket. Det finns inskränkningar genom citaträtten men det är inte säkert att den är tillämplig för att det gäller Instagram och användning för icke kommersiellt bruk.

Han säger att det är svårt att säga om Anna-Karin Hatt har gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång eftersom det kan finnas ett så kallat "uttryckligt eller underförstått tillstånd" att återge verk som förekommer på omslag. Han nämner ett exempel om ett rättsfall när en butik använde en bild på ett skivomslag i sin marknadsföring som Högsta domstolen ansåg var tillåtet.

– Det är svårt att med säkerhet säga om det är fråga om upphovsrättsintrång, även om det mycket väl kan vara det, säger han.

Om det skulle röra sig om upphovsrättsintrång kan det vara straffbart.

– Det skulle kunna bli skadestånd. Men för att åtal ska väckas krävs att intrånget anmäls av rättighetsinnehavaren eller att åtal är påkallat från allmän synpunkt, säger Daniel Westman.

Men oavsett vad som sker med polisanmälan tycker han att ärendet är intressant.

– På ett allmänt plan kan man säga att händelsen illustrerar utmaningarna förknippade med upphovsrätt och sociala medier. Det handlar dels om behovet av enklare och tydligare regler, men kanske framför allt om enklare rättighetsklarering nu när alla publicerar material.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu