”Vi lägger två timmar i veckan på trädgården” | Fria.Nu

Fördjupning


Matilda Träff
  • Av en olivoljeflaska, en petflaska och en strumpa har Daniel Bergqust gjort ett växthus i miniatyr, för en tomatplanta.
  • Grönsakerna blir sådda i ett provisoriskt växthus innan de planteras ut när värmen kommer.
  • Daniel Bergquist har anlagt en permakulturträdgård nästan helt av spillvirke och överblivet material.
Fria Tidningen

”Vi lägger två timmar i veckan på trädgården”

En halvautomatiserad och fossilfri trädgård ger exempel på hur bekväm stadsodling kan vara. Daniel Bergquist, lektor på kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet, utvecklar stadsodlingen genom permakultur.

– I zon ett, precis vid ingången till tomten, har vi örtspiralen. Den har vi byggt av tegelstenar som låg under trappen till huset och där odlar vi kryddväxter som vi plockar och äter ofta. Vi går förbi där varje dag, så det innebär inget extra jobb att hålla koll på den, säger Daniel Bergquist.

Tanken med permakultur är att det ska ta minsta möjliga tidsåtgång, därför delas trädgården in i zoner, beroende på hur ofta man är på vissa platser. Tillsammans med husets ägare Tor Kihlberg, docent i organisk kemi och omställningskonsult, har Daniel Bergquist byggt upp en trädgård där de har permakulturkurser och försöker inspirera och visa grannar att det inte behöver ta särskilt mycket tid att odla mat hemma.

– Det ska vara lättskött. Sammanlagt lägger vi kanske två timmar i veckan på att sköta trädgården. Uppsala är en sådan stad där många försvinner på somrarna, men då ska de kunna åka iväg och inte behöva bekymra sig om att vattna eller rensa ogräs, säger Daniel Bergquist.


Grönsakerna blir sådda i ett provisoriskt växthus innan de planteras ut när värmen kommer.. FOTO: MATILDA TRÄFF

Odlingarna vattnas av regnvatten som samlas upp på hustaket och rinner ner i en tunna. Från tunnan leds vattnet ut via rör till nedgrävda lådor som ger odlingarna vatten underifrån.

– Om man tittar på hur det går till i naturen så får inte växterna bara vatten från regnet som faller ner, de dricker ju från grundvattnet också. I och med att det ligger under odlingarna kan växterna dricka när de behöver, de blir aldrig övervattnade och vattnet dunstar inte som det gör när de vattnas uppifrån, säger Bergquist.

I naturen ligger jorden aldrig helt öppen heller, den täcks alltid av barr eller löv och därför täcker Daniel Bergquist odlingen med halm och gödsel. Det isolerar så att jorden aldrig torkar ut och gör det svårare för ogräs att gro.

– Vi cyklade och hämtade det på ett stall här i närheten. I vanliga fall betalar de massa pengar för att bli av med det här, så de sparar också på att vi använder det.

Täckodlingen ligger i zon 2 och där odlar de bland annat potatis, tomater, gurka och sallad. Bergquist och Kihlberg strävar efter att få en så levande och näringsrik jord som möjligt att odla i, dels genom hästgödslet och kompost och så tillsätter de biokol i jorden. Biokol fungerar bra som jordförbättrare då det binder mycket näring och gör den lättillgänglig för växterna. Innan biokolet läggs ner i jorden har det mättats med urin, som de samlar genom att ha en urinseparerande toalett i huset.

– Urin leder till övergödning på vissa platser, men det är när det släpps ut på fel ställe. I trädgården blir det en resurs.

– Så mycket som vi människor kissar på ett år – det innehåller exakt så mycket näring som behövs för att producera så mycket mat vi behöver på ett år. Vi är gjorda för att leva i symbios med naturen.

Alla permakulturträdgårdar ska ha en zon fem där naturen får härja fritt så att man kan observera vad som händer när trädgården inte påverkas av människor. Och innan trädgården anläggs ska man observera sollägen och vindar i sin trädgård under ett år.

– Men det handlar inte om att gå tillbaka till naturen, som förr i tiden, utan helt enkelt om att kunna se problem och vända dem till lösningar.

Till exempel stod det två stora buskar där Daniel Bergquist nu har örtspiralen och grönsaksodlingen, men i stället för att lägga massa energi på att gräva bort rötterna har de lämnat kvar dem och nu ligger de och förmultnar långsamt och tillför hela tiden ny näring till jorden.

Runt husknuten har de en vertikal tomatodling på väggen och på staketet ut mot vägen växer sibiriska vindruvor. Det är en härdig sort som klarar svenskt klimat, de växer långsamt och har söt smak. Förra året kunde de skörda 35 kilo vindruvor.

– Allt som finns i trädgården ska ha tre funktioner. Många som sysslar med permakultur tycker att gräsmatta är onödigt, men vi har ändå valt att ha det. Det är trevligt för det sociala, till exempel som lekplats för min dotter. Det gröna gör det finare, alltså tillför det något estetiskt. Och gräset innehåller mycket näring som blir tillgängligt för andra växter när det bryts ner, så när det är nyklippt kastar vi på det på odlingarna. Det blir tre funktioner som gräset tillför, säger Daniel Bergquist.


Daniel Bergquist har anlagt en permakulturträdgård nästan helt av spillvirka och överblivet material. FOTO: MATILDA TRÄFF

Som forskare påminns Daniel Bergquist hela tiden om den sinande oljan och klimatförändringarna och att inga tillräckliga åtgärder vidtas. Men i arbetet med permakulturträdgården kan han lägga det åt sidan och fokusera på att försöka hitta fossilfria och hållbara lösningar för matproduktion genom att praktiskt testa sig fram. Han ser inte att stadsodlingar skulle kunna ersätta lantbruket helt, spannmål och liknande behöver stora arealer och det är lätt att torka och går att frakta i stora mängder, säger han. Men färska grönsaker blir både godare och mer näringsrika när de skördas och äts direkt. Dessutom står sig småskaliga trädgårdsodlingar bättre för väder och vind som blir mer opålitligt i och med klimatförändringarna än vad storproduktionen av mat på landet gör, menar han.

– Många har uppfattningen att mat produceras på landsbygden och människor bor någon annanstans, men så behöver det inte alls vara. Människor och mat har samma behov av värme och ljus och då kan vi lika gärna dela på de resurser vi använder, hellre än att mat ska ta upp energi någon annanstans.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu