Miljoner till forskning om stadsnära landsbygd | Fria.Nu
Landets Fria

Miljoner till forskning om stadsnära landsbygd

Ett forskarlag vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i Uppsala, lett av ekonomiprofessor Yves Surry, får nära fyra miljoner kronor under tre år för forskning om stadsnära landsbygdsutveckling.

Projektet är ett av fyra projekt inom området hållbart lantbruk och landsbygdsutveckling, vilka beviljats sammanlagt 15 miljoner kronor.

– Vi i forskarlaget ska titta på hur bevarande av naturvärden kan samspela med ekonomisk utveckling i stadsnära landsbygd, liksom hur utveckling och bevarande kan stå i konflikt med varandra, förklarar forskningsledare Yves Surry.

Projektet är tvärvetenskapligt och engagerar både ekonomer, agronomer, ekologer och geografer. Vid SLU i Uppsala kommer fem eller sex personer att vara involverade.

– Vi arbetar tillsammans med 15 forskarlag i andra EU-länder och kallar projektet TRUSTEE (Towards RUral Synergies and Trade-offs between Economic development and Ecosystem services).

Forskarna ska först bygga upp en bild av situationen i dag, bland annat genom att studera globala mönster i markanvändningen. Sedan ska de studera vilka ekonomiska faktorer som styr rådande markanvändning.

– Vi kommer också att ta fram scenarier för hur situationen kan påverkas med politikens hjälp. En fallstudie skulle till exempel kunna undersöka möjliga incitament för att skapa koldioxidsänkor i landskapet, berättar Surry.

Resultaten från forskningsstudierna kommer att kunna användas praktiskt i samhället på många olika sätt, hoppas forskarna.

– Vi kommer att delge våra resultat till beslutsfattare på olika nivåer. Jag tror att en av orsakerna till att vi beviljades forskningsmedel var att vi uttryckte den ambitionen tydligt i vår ansökan, säger Yves Surry.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria.Nu