Tunnelbana ingen helhetslösning | Fria.Nu

Debatt


Ronny Fors och Hanna Nilsson • Naturskyddsföreningen i Nacka
Stockholms Fria

Tunnelbana ingen helhetslösning

Nacka och Värmdö behöver en klimatsmart, bekväm och snabb kollektivtrafik så att fler väljer bort bilen, menar Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden.

Nacka miljövårdsråd och Naturskyddsföreningarna i Nacka och Saltsjöbaden är kritiska till att man bestämde sig för att utreda enbart tunnelbanealternativet. Varför uteslöts andra möjligheter, som att bygga ut befintlig järnväg med ytterligare dubbelspår samt en gren från Saltsjöbanan som går vidare i Nacka? Det alternativet torde bli betydligt billigare och gå snabbare att genomföra.

Vi är också kritiska till att tunnelbanan bara skulle dras till Forum Nacka. Det skulle betyda att bussarna som nu går från Nacka till Slussen bara kommer att gå till Forum Nacka för omstigning till tunnelbanan. Det kommer att innebära en extra omstigning för många resenärer. Bussarna från Värmdö är tänkta att gå till Slussen. Den nya Skurubron planeras inte för att kunna ha spårtrafik i framtiden.

Underlaget vid det nu pågående samrådet är bristfälligt. Helhetsbilden av den totala påverkan som tunnelbanan skulle få på klimat, miljö och restid är inte klarlagd. I nuläget är det omöjligt för den enskilde att ta ställning för eller emot tunnelbanan samt de olika sträckningsalternativen. Det finns inga transportalternativ att jämföra med. Vi vill också fokusera mer på konsekvenserna av tunnelbaneutbyggnaden, såsom kraftigt utbyggnad av bostäder för att få tillräckligt antal resande vid stationerna. Hur kommer då till exempel grönområdena att påverkas?

Vi undrar också om inte tunnelbanan är för dyr i förhållande till vad den skulle ge. Den skulle enbart täcka in en liten del av Nackas yta och befolkning i ett område som redan har spårtrafik (Saltsjöbanan). För många Nackabor skulle tunnelbanan innebära fler byten och längre restid. Den kan flytta trängseln från Slussen till T-centralen. Vi vill också veta hur man har tänkt sig att tunnelbana, bussterminal, depå, infartsparkeringar och nya bostäder ska få plats vid eller i nära anslutning till Forum Nacka?

Vi behöver en lösning för kollektivtrafiken för hela Nacka och Värmdös befolkning. Den ska vara bekväm, snabb och klimatvänlig och göra att fler lämnar bilen hemma. Tunnelbana till Forum Nacka är inte svaret på behovet. Ta istället ett helhetsgrepp om kollektivtrafikplaneringen för Nacka och Värmdö!

Parallellt med utredningen av tunnelbana till Nacka, utred också en avgrening av Saltsjöbanan till Nacka och sedan vidare till Mölnvik via Orminge. Utredandet bör göras nu i samband med ombyggnad av Slussen och ny Skurubro, för att möjliggöra framtida utbyggd spårtrafik.

Då får man också något att jämföra med vad gäller klimat- och miljöpåverkan samt restider och bekvämlighet. Samt vilka alternativ som är mest kostnadseffektiva.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Festival för bortglömda

I slutet av veckan går Landskrona pride av stapeln. Trots att Sverige utmålar sig som ett av de mest progressiva länderna i världen går hbtq-personer inte säkra på våra gator. Nu måste vi hitta en lösning, skriver tre av projektledarna för festivalen på veckans debatt.

Skånes Fria
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu