Hårdare gränser ändrar flyktingvägar | Fria.Nu
Fria Tidningen

Hårdare gränser ändrar flyktingvägar

Antalet asylsökande i södra Europa har minskat med en tredjedel, trots att antalet flyktingar i världen ökar. Hårdare gränskontroller i stora mottagarländer som Italien och Spanien gör att människor i stället söker sig till exempelvis Sverige.

En ny rapport från UNHCR visar att antalet personer som sökte asyl i Europa var 355 000 stycken under 2012, en ökning med nio procent, jämfört med året innan. Det hänger till stor del samman med inbördeskrig och konflikter i stora länder som Syrien, Irak, Somalia och Afghanistan. Men de vägar människor väljer att ta för att söka skydd i Europa verkar till viss del ha ändrats. Rapporten visar att länderna kring Medelhavet tappar i antal asylsökande personer. I Italien sökte mindre än hälften så många personer asyl 2012 jämfört med året innan och i södra Europa, som även innefattar bland annat Spanien, Cypern, Grekland var minskningen nästan en tredjedel.

– Det hänger till stor del samman med hårdare gränsbevakning. EU-länderna har rustat upp gränskontrollerna i Medelhavet genom Frontex, EU:s gemensamma gränskontrollbyrå, säger Sanna Vestin, ordförande i FARR, Flyktinggruppernas Riksråd.

– I vissa länder, som Grekland, är asylmottagandet fasansfullt vilket gör att människor söker sig till andra länder, säger hon.

Den alltmer restriktiva migrationspolitiken syns också i samarbete mellan länderna kring Medelhavet där syftet är att skicka iväg personer som söker skydd. Detta får till följd att allt färre personer ger sig iväg på de många gånger livsfarliga resorna på Medelhavet.

I stället ökar antalet asylsökande i de nordiska länderna och i Tyskland. Till Norden kom 38 procent fler personer 2012 jämfört med 2011, en siffra som var den högsta på minst fem år. En stor del av dessa människor kom till Sverige.

– Människor söker sig till länder där de tror att de har en chans att få skydd. Under förra året kom många från Syrien, för att Sverige åtminstone gav tillfälliga uppehållstillstånd till dessa människor, säger Sanna Vestin.

Men de flesta personer som flyr från sitt hemland hamnar i en närliggande region eller ett grannland. Nästan en miljon människor flydde från Syrien till grannländerna förra året och enbart 20 000 syrier sökte asyl i Europa.

Fakta: 

Asylum trends...

... är en rapport som flyktingorganet UNHCR ger ut på årsbasis. Den summerar antalet asylsökande i 44 stora mottagarländer och visar även var stora flyktinggrupper kommer ifrån.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu