DO avvisar anmälan mot myndighet | Fria.Nu
Fria Tidningen

DO avvisar anmälan mot myndighet

Förra veckan DO-anmäldes myndigheten Statens institutionsstyrelse, SiS, för att ha misslyckats med att ta fram en handlingsplan för jämställda löner. DO har nu beslutat att avvisa ärendet. Trots att få myndigheter och företag följer lagen så blir det sällan några påföljder.

– Vi har avslutat ärendet och lagt över det på ST centralt att driva, vilket är praxis i de fall där det finns ett fack med kollektivavtal, säger Anna-Karin Bricell, utredare på DO som handlade anmälan mot SiS förra veckan.

Det innebär att fackförbundet ST, som anmälde myndigheten, själva får titta på vad som har hänt på myndigheten och bestämma om det är aktuellt att driva ärendet vidare i Nämnden mot diskriminering.

Vad händer när en myndighet eller arbetsgivare bryter mot lagen, vilken typ av påföljder kan bli aktuella?

– Om vi hittar en arbetsgivare som inte lever upp till lagens krav så begär vi först in kompletteringar i ett par omgångar. Sedan har vi överläggningar med berörd myndighet eller företagare där vi försöker förklara vilka krav lagen ställer. Därefter kan viten utdömas, säger Anna-Karin Bricell.

Men hon understryker att DO:s uppdrag huvudsakligen går ut på att jobba förebyggande. Att deras granskningar och tillsyner resulterar i rapporter som i de allra flesta fall leder till konkreta utbildningsinsatser snarare än skärpta påföljder och straff. Trots att relativt få lever upp till lagkravet på en jämställdhetsplan så är det bara ett ärende som har gått vidare från DO till nämnden.

– Vi har just tittat på 35 arbetsgivare i en egen granskning och de allra flesta får göra kompletteringar i en första omgång. I en andra omgång har de flesta rättat till det.

Är myndigheter sämre än företagare på det här området?

– Vi har inte gjort någon särskild granskning av myndigheter men jag skulle säga att det är inga skillnader där.

För DO väntar närmast att granska sammanlagt 470 arbetsgivare, just på området jämställd lönesättning. I slutet av nästa vecka kommer även resultaten av en granskning av 20 högskolor och universitet där DO bland annat har tittat på befintliga jämställdhetsplaner och arbetsmiljön.

– Vi prioriterar de granskningar vi redan har dragit igång. Facket har en stor möjlighet att jobba mer med detta. Nämnden mot diskriminering är inte lika känd för dem som Arbetsdomstolen och fackärenden har inte drivits på samma sätt där. Det vore bra om det blev en ändring.

Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST, säger att de just nu tittar på hur de ska gå vidare.

– Men vi har inte kommit fram till något slutgiltigt så jag får be dig återkomma.

Hon är kritisk till att DO väljer att inte ta i ärendet och istället hänvisar det tillbaka till facket.

– Facket kan självklart göra mer men DO spelar en viktig roll som tillsynsmyndighet, det är inte okej att de bara bollar detta vidare. Vi har väldigt finkalibriga verktyg för lönekartläggning som tagits fram tillsammans med Arbetsgivarverket och som vi åker runt och implementerar. Men att kartläggningen inte gjorts på SiS är en skarp signal om att vi inte lyckats på lokal nivå. Lagstiftaren drog undan mattan på oss när de ändrade löneöversynen från årligen till vart tredje år, säger hon.

Fakta: 

Nämnden mot diskriminering

Nämnden är en statlig förvaltningsmyndighet under arbetsmarknadsdepartementet som prövar ärenden om vitesföreläggande för arbetsgivare, högskolor och skolor som inte har fullgjort sina skyldigheter att aktivt arbeta för att förebygga diskriminering. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan driva ett ärende i nämnden.

Läs den tidigare artikeln: 
Myndighet DO-anmäld för bristande lönekoll

Annons

Rekommenderade artiklar

Alby i demokratins vågskål

Fria har pratat med tre forskare om lagändringen som skulle göra det lättare att få till folkomröstningar.

Fria Tidningen

Här finns Sveriges mest motiverade elever

I kommunen Ragunda i Jämtland säger nio av tio åttondeklassare att de känner nyfikenhet och vill lära sig mer i skolan. Snittet i landet är bara 45 procent. Anledningen till att just Ragunda sticker ut är framför allt lärarna, enligt Kicki Eriksson, rektor på kommunens 6-9:skola Anders-Olof i Hammarstrand. "Vi har fantastiska lärare, som verkligen ser och pushar varje elev och svarar på deras frågor", säger hon.

Landets Fria

© 2020 Fria.Nu