Farr kluvet till kompromissbeslut | Fria.Nu
Fria Tidningen

Farr kluvet till kompromissbeslut

Fler asylsökande barn ska få stanna. Det menar Miljöpartiet och regeringen som har kommit överens om en ändring i utlänningslagen. Men flera brister kvarstår, menar Flyktinggruppernas riksråd, Farr.

Den migrationspolitiska överenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet har varit i gungning. För några veckor sedan hotade Miljöpartiet att hoppa av om de inte får igenom kravet på att begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” i utlänningslagen ändras. Uppmärksamheten kring polisens id-kontroller i tunnelbanan och migrationsminister Billströms uttalanden om att ”diskutera volymen” invandrare och om ”blonda och blåödga” som inte gömmer papperslösa, har inte gjort förhandlingarna lättare. Men i onsdags presenterades ett kompromissbeslut. Barn som inte är flyktingar eller skyddsbehövande ska få stanna om det finns "särskilda" omständigheter. Det kan röra sig om hälsoskäl, situationen i hemlandet eller vistelsetiden i Sverige. Det ersätter begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" i utlänningslagen.

– Det innebär att vi sätter barnets bästa i fokus, och när man ändrar den här bestämmelsen så kommer fler människor att få stanna, något vi bägge två är nöjda med, säger migrationsminister Tobias Billström (M) till SVT Nyheter.

Rebecca Stern är universitetslektor i folkrätt vid Uppsala juridiska fakultet och samordnare av det migrationsrättsliga forskningsnätverket L/UMIN. Hon säger att begreppet ”synnerligen ömmande” som infördes i utlänningslagen 2006 har tillämpats väldigt restriktivt.

– Det ska handla om exceptionella fall. En ändring till ”särskilda skäl” innebär att man ställer lägre krav i prövningen, säger hon.

Ser du något konkret exempel på en situation där barn i dag får avslag men kan komma att få stanna med den nya ändringen i lagen?

– Apatiska barn och barn med uppgivenhetssyndrom, som oftast inte lyder under "synnerligen ömmande omständigheter" i dag.

Flyktinggruppernas riksråd, Farr, är kluvna till beslutet.

– Exakt vad begreppet kommer innebära kan vi inte säga. Syftet med den nya lagen 2006 var att fler skulle få stanna, främst barn, men det har inte hänt. Så sent som i onsdags greps en apatisk flicka och hennes familj för att utvisas och så har vi exemplen med barn som utvisats till Kosovo efter flera år i Sverige. Jag hoppas att det här sätter stopp för det nu, säger ordföranden Sanna Vestin.

Men hon tycker att det nya begreppet inte bara ska gälla barn utan pekar på att även vuxna drabbas av den hårda prövningen. I princip måste en person dö på planet ut ur Sverige för att få stanna, menar hon.

– Det är jättebra att man tar hänsyn till barnkonventionen. Men det finns andra konventioner som man också måste ta hänsyn till.

Den nya lagen ska träda i kraft i juli nästa år. Men lagen gäller inte retroaktivt och det kommer inte finnas några övergångsregler. Det ser Sanna Vestin som problematiskt.

– Det blir en väldigt konstig situation för de barnfamiljer som omfattas av de ändringar som ska göras men får ett utvisningsbeslut nu. Det är en uppenbar risk att familjer kommer hålla sig undan, vilket är en olycklig situation som vi vill förhindra.

Hon säger också att de kommer påtala för regeringen och Miljöpartiet att barn som kommer via ett annat EU-land och som omfattas av den så kallade Dublinförordningen också måste omfattas av detta.

Rebecca Stern vet inte om det är möjligt att föra in en sådan skrivning i svensk lag men tror inte att det finns ett intresse från regeringens sida att göra det. Hon pekar istället på ett aktuellt ärende som snart väntas komma upp för avgörande i EU-domstolen om hur Dublinförordningen ska tolkas om ett ensamkommande barn har lämnat in en asylansökan i mer än ett EU-land. I förhandsavgörandet skriver en av EU-domstolens generaladvokater att ensamkommande bör få sin asylansökan prövad i det land där den senast lämnades in.

– Om domstolen går på hans linje kommer situationen för ensamkommande barn att ändras markant. Då är Sverige tvungna att följa det.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu