Stockholm behöver fler möteslokaler | Fria.Nu

Debatt


Sebastian Wiklund (V) och Ann Mari Engel (V)
Stockholms Fria

Stockholm behöver fler möteslokaler

Nedläggningarna av möteslokaler runt om i staden är ett hot mot mötesfriheten, menar Sebastian Wiklund (V) och Ann Mari Engel (V).

Demokrati är en pågående process som vilar på fri- och rättigheter. Häribland finns mötesfriheten, en del av vår grundlag – som måste möjliggöras och stimuleras för att fungera. Men istället har antalet möteslokaler minskat kraftigt de senaste tio åren.

Det offentliga äger fastigheter för att uppmuntra värden som marknaden inte klarar av att leverera. Men under det borgerliga styret har det strategiska ägandet utarmats. Det har framför allt skett genom att högern har sålt ut kommunala fastigheter för miljarder. Dessutom har de strävat efter vinstmaximering på de fastigheter staden äger, vilket innebär att innehållet i fastigheten fått mindre betydelse. Tyvärr styrs staden i dag av politiker med ideologiska principer om att offentligt ägande är fult, trots att det är så som stadens icke-kommersiella värden kan garanteras. Att staden genom sitt fastighetsägande kan stimulera föreningslivet finns inte i stadshusborgarnas idévärld.

Antalet möteslokaler fördelat på antalet medborgare är i dag bara är en tredjedel jämfört med 1999. År 1972 införde Stockholms stad en nolltaxa för förenings- och bildningsorganisationer. Som mest fanns det 78 särskilda samlingslokaler. 1992 förändrades stödet och nolltaxan för det vuxna föreningslivet försvann. Antalet lokaler sjönk kontinuerligt och är nere i 17 stycken i hela Stockholm. Dessa får via kulturförvaltningen ett ekonomiskt stöd, som urholkats ordentligt under de senaste åren. Det största problemet är de ständigt stigande hyresnivåerna. Staden sätter marknadshyror på sina fastigheter, vilket medför att föreningslivet inte har råd att hyra in sig där. Vi anser att staden ska sluta leka marknad med sig själv. Vi har i flera år krävt ett nytt system för hyressättning av stadens egna lokaler för kulturell och social verksamhet, som innebär att man endast tar ut en brukshyra. Staden har avvecklat ett antal av de kommunala mötesplatserna. I stadsdelsförvaltningarnas upptagningsområde i Älvsjö, Östermalm, Skärholmen, Skarpnäck, Norrmalm, Kungsholmen, Hässelby-Vällingby, Hägersten-Liljeholmen, Farsta och Bromma finns inga eller endast en fastighet med möteslokaler.

Vänsterpartiet har avsatt resurser för att öka antalet fastigheter med mötesverksamhet i Stockholm. Det måste finnas tillgång till möteslokal i närområdet för alla medborgare i hela staden. I vissa områden finns exempelvis stiftelser eller andra som har möteslokaler. Syftet är inte att konkurrera ut dessa, utan att se till att det finns tillräckligt med bra möteslokaler överallt för överkomliga priser.

Det ska vara lätt att organisera sig i Stockholm, på kort och lång sikt. Lokala initiativ är bra för demokratin och spelar en viktig roll för att ge röst åt stockholmares idéer. Men utan rätt förutsättningar försvåras eller omintetgörs initiativen och rösterna tystnar. Det har sorgligt nog varit de senaste årens utveckling. Den utvecklingen måste vi vända.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria.Nu