Kritik mot regeringens framtidsrapport | Fria.Nu
Fria Tidningen

Kritik mot regeringens framtidsrapport

Efter att regeringens Framtidskommission släppte sin slutrapport den 26 mars har kritiken stegrats. Direkt inblandade experter menar att regeringen försatt sin chans att finna framtida lösningar för Sverige och istället ägnat drygt ett och ett halvt år till att bestämma statusen för dagen.

Flera av de experter som jobbat med rapporten, har under de senaste veckorna framfört sin kritik i olika medier och forum. Kritiken riktad mot de fyra rapportförfattarna – statsminister Fredrik Reinfeldt, socialminister Göran Hägglund, näringsminister Annie Lööf, och utbildningsminister Jan Björklund – är samstämmig. Med så tung expertis samlad borde rapporten vara mer framåtblickande än den är, menar Helena Jonson, en av de kritiska kommissionärerna tillika förbundsordförande i lantbrukarnas riksförbund, LRF. Istället för den faktiska samtidsavstämningen kunde arbetet syftat till att ta fram ett paket med sikte på hållbara och uthålliga lösningar.

– Jag har egentligen både positiv och negativ kritik att föra fram. De är alla upptagna partiledare men förstår att man behöver ta sig tid att tänka på framtiden och göra den här sammanställningen. De har även gjort ett bra val vad gäller mina kollegor i kommissionen. Men att bara definiera utmaningar och inte gå på lösningar gjorde att flera av oss kände en stor frustration under arbetets gång, även om vi var medvetna om den förutsättningen.

Hon tycker att rapporten avstår att problematisera flera saker. Tjänsteproduktionen ökar medan varuproduktionens del av BNP minskar. Ett mått som blivit synonymt med levnadsstandard och som i sig är förlegat.

– Man snuddar vid det när man ser att BNP behöver kompletteras med andra välståndsmått, bland annat ekologiska och sociala mått. I dag bestäms värdet av råvarorna efter kostnaden att utvinna dem. Men det är fortfarande ekonomin som är viktigast och blir det något över då ser man till hållbara lösningar. Vi luras att styra efter fel parametrar.

Helena Jonsson hade hoppats att kommissionen skulle ha lyssnat mer på långsiktiga och innovativa lösningar. Hon tycker inte att Sverige använder sig av sin fulla potential. Forskningsläget är högt, människor är generellt kunniga och intresserade men behöver samtidigt en ny gemensam vision, en ny berättelse, om vart Sverige är på väg.

– Jag menar inte att allt ska kastas över bord men inte heller att vi ska göra mer av samma sak vi gör i dag. Det krävs ett nytt sätt att tänka för att skapa ett nytt samhälle. Slutrapporten pekar i riktning att hindra försämringar då vi egentligen ska gå mot något som är bättre än i dag, tycker jag, säger Helena Jonsson.

Fria Tidningen har efterfrågat kommentarer från samtliga fyra rapportförfattare. Göran Hägglund har återkommit genom sin presschef Johan Ingerö som skriver i ett mejl: “Kritiken är mycket märklig. Framtidskommissionens uppdrag var att identifiera och analysera Sveriges framtidsutmaningar. Inte att bestämma exakt vad som ska göras. Det är riksdagens och regeringens roll. Kommissionens slutsatser kommer att tas tillvara i det långsiktiga politiska arbetet. Men det är en process som kommer att leva under lång tid framöver.”

Fakta: 

Framtidskommissionen:

Framtidskommissionen tillsattes av regeringen hösten 2011 för att “identifiera viktiga utmaningar som Sverige står inför på längre sikt, framåt 2020 och 2050”. Under ett och ett halvt år har kommissionen samlat in synpunkter genom att öppna upp för dialog via samtal, möten, seminarium, projekt och sociala medier. Rapportens fokus ligger på utmaningar kopplade till hållbar tillväxt, demografisk utveckling, integration på arbetsmarknaden, demokrati, jämställdhet och social sammanhållning.

Annons

Rekommenderade artiklar

Alby i demokratins vågskål

Fria har pratat med tre forskare om lagändringen som skulle göra det lättare att få till folkomröstningar.

Fria Tidningen

DO avvisar anmälan mot myndighet

Förra veckan DO-anmäldes myndigheten Statens institutionsstyrelse, SiS, för att ha misslyckats med att ta fram en handlingsplan för jämställda löner. DO har nu beslutat att avvisa ärendet. Trots att få myndigheter och företag följer lagen så blir det sällan några påföljder.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu