Replik: Utanförskap byggs in i samhället | Fria.Nu
Anders Westgerd, GIL.

Debatt


Anders Westgerd
Göteborgs Fria

Replik: Utanförskap byggs in i samhället

Ia Kjellsdotter, verksamhetsledare på Passalen, skriver i förra veckans GFT om GIL:s aktion Independence Day. Hon vänder sig emot mina generaliseringar om utanförskap, och menar att det i själva verket är graden av självkänsla och självförtroende som avgör upplevelsen av att vara diskriminerad eller inkluderad. Men ett gott självförtroende räcker inte långt när det gäller att göra sin röst hörd som funktionsnedsatt, skriver Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL.

Det finns många strukturer i samhället, som trots en stark tilltro till den egna förmågan prompt ställer sig i vägen. Och för tydlighetens skull: aktionen handlade aldrig om en homogen grupps åsikter. Den uttrycker min syn på saken, utifrån hur jag – funktionsnedsatt eller icke, väljer att använda mig av mina demokratiska rättigheter. Och skyldigheter.

Framkomligheten i Göteborg är långt bortom det önskvärda, ett tydligt exempel på det är att vi i Sveriges näst största stad år 2013 har en kollektivtrafik som till cirka 50 procent består av spårvagnar där personer med fysisk funktionsnedsättning vare sig kan eller faktiskt inte alls tillåts åka med. Göteborgs Stads ungdomsverksamhet Fritid i Centrum annonserar stolt att de flyttat in i nya lokaler; dessa är dock belägna två trappor upp utan hiss! När man för en tid sedan renoverade Kungsgatan, ett av stadens största shoppingstråk, var bevarandet av gatubilden ett starkare motiv än en stad tillgänglig för alla, trots uttalade visioner i kommunen sedan 1990-talet. SCB visar i studier att personer med funktionsnedsättning har arbete i betydligt lägre utsträckning än den övriga befolkningen. Jag kan peka på otaliga andra fördomar, principer och metoder som skapar ett samhälle som varken du eller jag vill se växa fram. Bästa Ia, de exempel jag lyfter fram här är ett litet axplock som bekräftar hur utanförskap byggs in i samhället. I dag.

Men för att åter knyta an till dina synpunkter; mina exempel ovan handlar inte om hur jag förhåller mig till min omvärld. Inte ens en riktigt bra dag med självförtroendet på topp kan jag forcera hinder som de ovan.

Under min tid som verksamhetsledare på GIL har jag, med mitt starka engagemang i tillgänglighets- och bemötandefrågor, inte bara en eller två gånger hört uttalanden som att anpassade entréer är dyra och fula, att jag ska nöja mig med särlösningar som färdtjänst och hör och häpna: att jag inte tillhör en skobutiks tänkta målgrupp när jag efterfrågar ramp för att ta mig in. För se; de säljer skor – inte hjälpmedel.

Bland mina vänner känner jag mig attraktiv, stark och likvärdig. Samhällets vingklippning av min och andras frihet sedan decennier via exkluderande trappsteg och nedlåtande bemötande manar till organisation. Vi kallar oss funktionsnedsatta, andra kallar sig feminister, bankirer eller miljöpartister.

Precis som du, Ia Kjellsdotter arbetar jag för ett Göteborg som integrerar och innesluter. Jag använder mitt självförtroende för att synliggöra, agera och protestera – ibland tillgripandes starka ord – å mina och andras vägnar. Jag vägrar att tigande böja mig under de samhällsstrukturer som blott förmår bygga luftslott av de ord som både du och jag vill se bli verklighet.

Fakta: 

Anders Westgerd är verksamhetsledare på GIL.

Relaterade artiklar: 
”Funktionsnedsatta är knappast en homogen grupp”

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria.Nu