”Det handlar om värdighet” | Fria.Nu
Skånes Fria

”Det handlar om värdighet”

Att bli arbetslös innebär för många att de i längden måste söka hjälp hos socialförvaltningen. Ovärdigt, menar sociologen och författaren Lasse Ekstrand. "Medborgarlön är det enda alternativet."

En gång i tiden innebar medlemskap i a-kassan en trygghet mellan två jobb men den tiden är över, menar Lasse Ekstrand som ända sedan mitten av nittiotalet debatterat för införandet av medborgarlön.

– Verkligheten har skjutit tanken om en omställningskassa i sank. Arbetslöshet är inte längre något tillfälligt utan har för många blivit något permanent, säger han.

Trots det har idén om en medborgarlön utan motprestation aldrig riktigt vunnit mark. Arbetslinjen har drivits hårt av både vänster och höger. Lasse Ekstrand kallar det för en arbetsideologi.

– Egentligen har det inget med arbete att göra, det handlar om disciplinering och överordning. Den som inte arbetar förnedras genom att behöva gå med mössan i hand och krävas på meningslösa motprestationer.

En tuff situation för de arbetslösa som han menar lett till försämringar även för dem med anställningar. Förnedringen av att inte ha ett jobb gör att allt fler accepterar stress och dåliga arbetsvillkor, vilket utnyttjas av arbetsgivare.

– Människor skulle behöva en dra åt helvete kassa som en LO-ordförande en gång uttryckte det. En grundtrygghet som skulle kunna stärka dem gentemot arbetsmarknaden.

Att medborgarlön skulle innebära att människor helt sonika skulle avstå från att jobba tror han inte på.

– Jag tror på att vi vill uträtta saker.

Fakta: 

Relaterade artiklar:

”Inget egenvärde i arbetet”

”Det handlar om värdighet”

Anna lever på basinkomst 

Hur kan medborgarlönen finansieras?

Läs mer: Lasse Ekstrands bok: Den befriade tiden. Om arbete och medborgarlön.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hon lever på basinkomst

Nya villkor på arbetsmarknaden

Partipolitiskt är idén om medborgarlön i dvala. Men i Malmö har en folkorganiserad basinkomst startat. Eller i alla fall ett frö till det. "Vi ville inte vänta på att samhället skulle vara redo för det här", säger Anna Klara Åhrén, en av initiativtagarna.

Skånes Fria

”Inget egenvärde i arbetet”

Nya villkor på arbetsmarknaden

Arbetsproduktiviteten har ökat ända sedan 1930-talet. De senaste fyrtio åren har den fördubblats. Ändå fortsätter vi att arbeta som aldrig förr. "Det är inget annat än arbetsfanatism", säger sociologen Roland Paulsen.

Skånes Fria

”Vi skulle kunna dela på jobben på ett annat sätt”

Nya villkor på arbetsmarknaden

De osäkra anställningarna blir fler. A-kassans medlemstal sjunker och många blir utskrivna från sjukförsäkringen. Samtidigt ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Som sista del i vår artikelserie om de förändrade villkoren på arbetsmarknaden pratar vi med några av deltagarna på lördagens arbetskritiska forum i Malmö – alla pekar de åt samma håll – medborgarlön.

Skånes Fria

Utförsäkrad får inte ihop till middagen

Nya villkor på arbetsmarknaden

De osäkra anställningarna blir fler. A-kassans medlems­tal sjunker och många blir utskrivna från sjukförsäkringen. Samtidigt ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Den här veckan tittar vi närmare på det sista akuta skyddsnätet som för allt fler blivit den enda födkroken – år efter år.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu