Hur kan medborgarlönen finansieras? | Fria.Nu
Skånes Fria

Hur kan medborgarlönen finansieras?

Roland Paulsen: Vi har tidigare haft skatt på arv, förmögenhet och gåvor, de skatterna kan vi givetvis införa igen. Vad det gäller produktionen skulle man kunna beskatta omsättning snarare än arbete.

Birger Schlaug: En kombination av förändringar av att skattesystemet breddas så att även finansiella tjänster beskattas på ett mer rimligt sätt än idag, samt genom att basinkomsten ses som en reform inom dagens socialförsäkringssystem. Men det finns andra modeller, till exempel införd produktionsskatt som får ersätta såväl de så kallade arbetsgivaravgifterna som bidra till en mer generell basinkomst.

Lasse Ekstrand: Omvandling av de nuvarande bidragssystemen – a-kassa och annat – till medborgarlön. Man byter namn helt enkelt, det räcker långt. Produktionsskatt, eller om man vill kalla det för rationaliseringsskatt; mindre arbetskraft som en följd av rationaliseringar; då bör man beskatta rationaliseringsvinsterna.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Hon lever på basinkomst

Nya villkor på arbetsmarknaden

Partipolitiskt är idén om medborgarlön i dvala. Men i Malmö har en folkorganiserad basinkomst startat. Eller i alla fall ett frö till det. "Vi ville inte vänta på att samhället skulle vara redo för det här", säger Anna Klara Åhrén, en av initiativtagarna.

Skånes Fria

”Det handlar om värdighet”

Nya villkor på arbetsmarknaden

Att bli arbetslös innebär för många att de i längden måste söka hjälp hos socialförvaltningen. Ovärdigt, menar sociologen och författaren Lasse Ekstrand. "Medborgarlön är det enda alternativet."

Skånes Fria

”Inget egenvärde i arbetet”

Nya villkor på arbetsmarknaden

Arbetsproduktiviteten har ökat ända sedan 1930-talet. De senaste fyrtio åren har den fördubblats. Ändå fortsätter vi att arbeta som aldrig förr. "Det är inget annat än arbetsfanatism", säger sociologen Roland Paulsen.

Skånes Fria

”Vi skulle kunna dela på jobben på ett annat sätt”

Nya villkor på arbetsmarknaden

De osäkra anställningarna blir fler. A-kassans medlemstal sjunker och många blir utskrivna från sjukförsäkringen. Samtidigt ökar kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Som sista del i vår artikelserie om de förändrade villkoren på arbetsmarknaden pratar vi med några av deltagarna på lördagens arbetskritiska forum i Malmö – alla pekar de åt samma håll – medborgarlön.

Skånes Fria

© 2022 Fria.Nu