Reva leder till fler utvisningar | Fria.Nu
Skånes Fria

Reva leder till fler utvisningar

Gränspolisen i Skåne slår nu ifrån sig kritiken om att Reva skulle innebära fler inre utlänningskontroller. Eller en intensifierad jakt på papperslösa. "Det handlar om att vi har verkställt fler utvisningar", säger Leif Fransson, biträdande gränspolischef.

Projektet Reva har enligt gränspolisen inneburit fler utvisningar genom att utredningsarbetet förbättrats. Att det skulle ha frigjort resurser till underrättelsearbete och spaning är ett missförstånd, menar Leif Fransson.

– Faktum är att vi på grund av utlandstjänst och annat är 12–13 poliser färre i dag än vi var för ett år sedan.

Den statistik som polisen själv tagit fram som visar att de registrerade inre utlänningskontrollerna har ökat lavinartat de senaste åren är missvisande, säger han. I alla fall för gränspolisen i Skånes del. Han kallar det för ”italiensk bokföring”.

– Vi gick igenom siffrorna häromveckan och det stämmer inte. Vi gör en bråkdel av alla de kontrollerna. Många av de som registrerats har i själva verket gjorts i andra län som vi är beslutsfattare för.

En stor del av kontrollerna är också administrativa slagningar i systemet och inte fysiska kontroller på stan, enligt den genomgång som gränspolisen nu har genomfört.

Menar du att Reva inte inneburit att gränspolisen gör fler inre utlänningskontroller?

– Nej, jag skulle tro att det ligger på ungefär samma nivå.

Angående antalet omhändertagna papperslösa ska det enligt polisen enbart ha ökat marginellt och det på grund av att gränspolisen nu gör fler arbetsplatskontroller. Att papperslösa har känt sig allt otryggare och inte vågat ta sig till psykiatrin eller skolan de senaste åren har andra förklaringar, enligt Petra Stenkula, polisintendent på gränspolisen.

– Vi har haft en större polisnärvaro på gator och torg på grund av den mordvåg som drabbade Malmö. Det har sammanfallit med att närpoliser har utbildats i inre utlänningskontroll. Sedan kan det så klart också påverkat att vi lyckats utvisa fler.

Den största förändringen som just Reva inneburit ska alltså vara att polisens utredningspersonal har förbättrat sina rutiner. Det går helt enkelt snabbare mellan det att en papperslös person hittas och det att hen utvisas. Något som har lett till att fler har tvångsutvisats. Störst var ökningen mellan år 2010 och 2011 då antalet tvångsutvisningar ökade från 381 till 462 medan det sjönk till 430 utvisade personer för år 2012.

Finns det inte en risk att ni blir övernitiska med regeringsdirektivet?

– Jag ser det inte så, det är ingen jakt på statistik. Vi följer bara de direktiv vi får. Det är det som är vårt uppdrag gentemot medborgarna.

I höstas utvisade ni en person i ett specialchartrad plan bara två dagar innan ärendet skulle preskriberas. Varför?

– Vi jobbar ända in till sista dagen som ett ärende preskriberas, målet är att så få ärenden som möjligt ska göra det.

Men ska inte alla ingripanden stå i proportion till den åtgärd som ska genomföras. Kan det göra det i ett sådant här fall?

– Jag förutsätter att man har gjort ett sådant övervägande, jag kan inte recensera det enskilda fallet. Personen har möjlighet att komma med en ansökan om inhibition in i det sista om det kommer upp nya omständigheter.

Fakta: 

Reva är ett samarbete mellan polis, kriminalvård och Migrationsverket. Projektets syfte är att verkställa fler utvisningar av papperslösa. Projektet startades 2010 i Malmö men har nu spridits till hela landet. Sedan Schengensamarbetet inleddes 2001 har polisen haft som mål att öka antalet inre utlänningskontroller.

Verkställda tvångsutvisningar i Skåne 
Siffrorna anger de ärenden som lämnats över från Migrationsverket och migrationsdomstol till polisen.
2007: 361 
2008: 426 
2009: 385
2010: 381
2011: 462
2012: 430
Källa: Rikspolisen

Relaterade artiklar: 
”Sifferjakten kan leda till dåliga beslut”

Annons

Rekommenderade artiklar

Ökade insatser för utlänningskontroll

Papperslösa

De senaste två åren har det skett stora utbildningsinsatser för att fler poliser ska göra inre utlänningskontroller. Skånes Fria har tagit del av polisens egen intranätutbildning. "Tanken är att all polis ska klara av det här", säger Sören Clerton, polisöverintendent vid Rikskriminalpolisen.

Skånes Fria

”Sifferjakten kan leda till dåliga beslut”

Papperslösa

Antalet verkställda utvisningar ska öka. Det har regeringen bestämt och påpekat flera gånger genom åren. "Polisförbundet har under lång tid kritiserat den 'pinnjakt' som råder inom polisen", säger Lena Nitz.

Skånes Fria

”Är Lund ett annat land?”

Papperslösa

På tåget, cykelbanan, torget eller gatan. Att kontrolleras och bli krävd på legitimation är inget ovanligt för Danial Feroz och Abbas Shahbazi. ”Man känner sig som en kriminell”, säger Danial Feroz.

Skånes Fria

”Oundvikligt med diskriminering”

Papperslösa

Etnisk profilering i samband med inre utlänningskontroller är ofrånkomligt, så som lagstiftningen ser ut i dag. Det menar kriminologen Jerzy Sarnecki. ”Det går inte att göra på något annat sätt”, säger han.

Skånes Fria

Kraftig ökning av utlänningskontroll

Papperslösa

En av grundbultarna inom Schengensamarbetet är den fria rörligheten. Samtidigt ökar kontrollen av personer med utländsk härkomst. ”Det handlar om systematiska trakasserier baserade på etnisk profilering”, säger Jallow Momodou från Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

Skånes Fria

© 2020 Fria.Nu