”Sjukhus styrs inte utifrån enskildas berättelser” | Fria.Nu
Uppsala Fria

”Sjukhus styrs inte utifrån enskildas berättelser”

I föregående nummer av Uppsala Fria Tidning skrev vi om sjuksköterskan Daniel Gustafsson som tvingades säga upp sig från Akademiska sjukhuset på grund av arbetstidsförkortningen och det låga löneläget.

Erik Weiman (M) landstingsstyrelsens ordförande bemöter kritiken. Först och främst fastslår Erik Weiman att Akademiska sjukhuset årligen tillförs mer pengar än någonsin: ”Det har aldrig varit så många anställda på sjukhuset som nu.” Och att den förlorade kömiljarden inte innebär neddragningar i ordets traditionella betydelse utan bara att sjukhuset ”klarar budgeten inom de ramar vi har anvisat.”

– Det är noga det där med neddragningar. Det är inte så att vi säger att nu ska ni göra mer för mindre pengar.

Detta säger han trots att Daniel Gustafssons berättelse skildrar en verklighet där arbetstidsförkortningen innebär att personalen på Akademiska sjukhuset just jobbar fler pass än annan vårdpersonal i länet och riket men för samma pengar.

– Det är den enskilda personens berättelse. Det finns väldigt mycket olika berättelser på sjukhuset. När vi fattar beslut beaktar vi alla berättelser. Men det går inte att styra ett sjukhus utifrån enskildas berättelser.

Men han förstår naturligtvis, säger han, att det kan vara svårt för enskilda ”att få ihop vardagspusslet” men att hans uppgift som politiker är att ”klara helheten. Landstinget i Uppsala län omsatte enligt årsredovisningen för 2011 drygt 11 miljarder kronor. Enligt Erik Weiman blir det något mer 2012 genom att landstinget ”tagit över all kollektivtrafik i länet och gjort en skatteväxling med kommunerna”, och han bestämmer att landstinget ”har bättre reda på sina pengar än många andra offentliga verksamheter”.

Annons

Rekommenderade artiklar

Hallå där, Henrik Larsson…

…myndighetshandläggare vid bostadssamordningen, socialtjänsten i Uppsala kommun. Kommunens socialarbetare har ställt sig bakom uppropet: Nu bryter vi tystnaden.

Uppsala Fria

Alby i demokratins vågskål

Fria har pratat med tre forskare om lagändringen som skulle göra det lättare att få till folkomröstningar.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu