Allt fler papperslösa tvångsutvisas | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Allt fler papperslösa tvångsutvisas

Antalet personer som utvisas med tvång efter att ha fått avslag på sin asylansökan har fördubblats på fem år i Västra Götaland. Genom Reva och regeringens regleringsbrev uppmanas polisen att utvisa fler. Men Polisförbundet är kritiska till regeringens jakt på statistik.

Reva, som står för Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete, är ett samarbete mellan polisen, Migrationsverket och Kriminalvården. Syftet är att effektivisera verkställningarna, med andra ord att öka utvisningarna. De senaste fem åren har antalet personer som polisen i Västra Götaland utvisat med tvång ökat med 104 procent. Förra året gjordes 484 sådana utvisningar av polismyndigheten i Västra Götaland. I Skåne gjordes färre, 318 utvisningar, medan polisen i Stockholm gjorde hela 989 utvisningar.

Polisen i Västra Götaland håller även på att rekrytera en ny grupp som ska arbeta med en särskild insats under tre års tid. Gruppen kommer att bestå av åtta personer, varav tre spanare.

– Deras uppgift är att arbeta med verkställighetsärenden. Gruppen har tillkommit på grund av skrivelsen i regleringsbrevet vad gäller verkställighetsarbetet, säger Marita Bengtsson, på gränspolisen i Västra Götaland.

Det är i regeringens årliga regleringsbrev som polisens uppdrag anges. Redan den socialdemokratiska regeringen skrev att Migrationsverket och Rikspolisstyrelsen ska samarbeta för att se till att de som fått avvisnings- eller utvisningsbeslut lämnar landet. Men först år 2009 ställdes kravet att verkställigheterna ska "öka". Då skrev den borgerliga regeringen att Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska "vidta de åtgärder som krävs för att öka antalet verkställigheter". År 2011 nämner man Reva för första gången i regleringsbrevet och förra året skärptes kraven ytterligare, genom skrivelsen att verkställningarna ska öka "påtagligt". Samma skrivelse finns med för år 2013.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz är kritisk till justisieministerns krav i regleringsbrevet på att avvisnings- och utvisningsbeslut ska effektiviseras.

– Justitieministern har under många år knappt sagt något annat om polisarbetet än att det ska effektiviseras. Det skapar en kultur där kvantitet blir viktigare än kvalitet och där det ibland fattas dåliga beslut för att få bra siffror, säger Lena Nitz.

Polisförbundet menar att regeringens jakt på siffror och statistik är problematisk.

– Den resultatkultur som råder kommer i ett längre perspektiv att påverka både allmänhetens syn på oss och förmågan att utföra vårt huvuduppdrag som är att upprätthålla rättssäkerheten, bekämpa brott och öka tryggheten, säger Lena Nitz.

Fakta: 

Antal tvångsutvisningar av asylsökande

År Västra Götaland Stockholm Skåne

2007 237 237 496

2008 280 290 487

2009 349 328 688

2010 377 297 579

2011 354 378 777

2012 484 318 989

Källa: Polisen. Siffrorna gäller personer som sökt asyl men fått avslag och som inte lämnat Sverige frivilligt och därför verkställts med tvång.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

”Sifferjakten kan leda till dåliga beslut”

Papperslösa

Antalet verkställda utvisningar ska öka. Det har regeringen bestämt och påpekat flera gånger genom åren. "Polisförbundet har under lång tid kritiserat den 'pinnjakt' som råder inom polisen", säger Lena Nitz.

Skånes Fria

Migrationsverket sätter fler i förvar

De senaste fem åren har antalet personer som sitter i Migrationsverkets förvar ökat med 47 procent, visar Fria Tidningens kartläggning. En orsak kan vara regeringens fokus på att verkställa fler utvisningar.

Fria Tidningen

Barn hålls i förvar allt längre

Trots att barn högst får hållas i Migrationsverkets förvar i sex dygn är genomsnittstiden den dubbla, visar Fria Tidningens granskning. Allvarligt, anser Rädda barnen, men Migrationsverket menar att deras egen statistik är missvisande.

Fria Tidningen

Få id-kontroller i Göteborg trots ett år med Reva

Polisens id-kontroller i Stockholm och Skåne har skapat intensiv debatt. I Västra Götaland görs markant färre kontroller trots att Reva har funnits här i ett år. Men under veckan spreds delvis felaktiga uppgifter om id-kontroller i Göteborg.

Göteborgs Fria

Ojämställda pensioner i flera västsvenska kommuner

För personer över 65 år syns tydliga könsskillnader när det gäller inkomst. Bland de 25 mest ojämställda kommunerna återfinns nio västsvenska kommuner. I Öckerö kommun får kvinnor över 65 år endast 58,5 procent av männens inkomst.

Göteborgs Fria

© 2022 Fria.Nu