De rödgröna vill satsa miljoner på utsatta skolor | Fria.Nu
Göteborgs Fria

De rödgröna vill satsa miljoner på utsatta skolor

I våras saknade 17 procent niondeklassarna i Göteborg behörighet till gymnasiet. Den rödgröna majoriteten vill nu göra en satsning på de mest utsatta skolorna i Göteborg för att öka likvärdigheten skolor emellan.

Förra året beslutade kommunfullmäktige om totalt 70 miljoner i extrapengar till de mest utsatta skolorna i Göteborg. De rödgröna vill satsa 29,2 miljoner av dessa pengar på skolor elva olika skolor i Angered, Östra Göteborg, Västra Hisingen och Västra Göteborg. Skolorna som har valts ut för satsningen är de skolor där andelen elever som slutar nian med godkända betyg i alla ämnen är lägst. Rektorerna har själva kartlagt behoven på respektive skola.

Investeringarna menar de rödgröna ska ge resultat på såväl lång som kort sikt och menar därför att det är viktigt att komma igång med arbetet så fort som möjligt så att även årets niondeklassare kan få del av resurserna. De rödgröna vill ge stadsledningskontoret i uppdrag att kontinuerligt följa upp satsningen genom rapporter till kommunstyrelsen varje månad. Frågan kommer diskuteras vid onsdagens kommunstyrelsemöte.

– Vi kommer att bordlägga yrkandet för att vi vill läsa det mer. Generellt tycker jag att det är bra att man gör något, sedan om att ge ut pengar till elva utvalda skolor är rätt väg att gå får vi fundera på. Det finns elever som inte får det stöd de behöver och inte klarar målen på alla skolor i Göteborg, säger kommunalrådet Kristina Tharing (M).

Men Robert Hammarstrand (S), biträdande kommunalråd med ansvar för förskola, grundskola och gymnasieskola, menar att det här är ett helt nytt sätt att angripa problemet med ökade skillnader i resultat mellan olika skolor.

– Den utvecklingen måste vi vända. Då måste vi i större utsträckning styra de begränsade resurser vi har till de skolor där behovet är som störst.

Fakta: 

Skolorna som förslaget riktar sig till

Gårdstensskolan, Lövgärdesskolan, Vättleskolan, Nytorpsskolan, Bergsjöskolan, Sandeklevskolan, Utmarksskolan, Tynneredsskolan, Ryaskolan, Sjumilaskolan och Jättestensskolan.

Annons

Rekommenderade artiklar

Sjuåriga Rosaria utvisas till Iran – utan medborgarskap

Bortom statistiken

Rosaria har bott i Sverige i nästan halva sitt liv tillsammans med sin mamma Akram Safari. Nu kan de båda tvingas att återvända till Iran, ett land där Rosaria inte har något medborgarskap och därmed inte heller några rättigheter.

Göteborgs Fria

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu