Nej till ungdomsjobb i kommunen | Fria.Nu
Göteborgs Fria

Nej till ungdomsjobb i kommunen

12 540 kronor i bruttolön för ett heltidsjobb för ungdomar skulle kunna bli verklighet om Folkpartiet får sin vilja igenom i Göteborgs kommunstyrelse. Men majoriteten säger nej tills vidare. De vill inte erbjuda unga lägre löner än andra grupper.

Helene Odenjung och Ann Catrine Fogelgren (FP) vill införa så kallade ungdomsjobb i Göteborgs kommun. Åtgärden skulle rikta sig mot personer under 25 år och innebära arbeten med minst 75 procent av den kollektivavtalade lönen.

– Det är så många ungdomar som går arbetslösa i dag och helt saknar kontakter på arbetsmarknaden, säger Helene Odenjung.

Med en lägsta kollektivavtalad lön på drygt 16 000 kronor skulle detta kunna innebära lite mer än 12 000 kronor i bruttolön i månaden.

– Man får en lite lägre lön under en tid men det ger ändå erfarenhet, säger Helene Odenjung.

Men varken de andra allianspartierna eller den röd-gröna majoriteten stödde förslaget som röstades ner i kommunstyrelsen förra veckan.

– Att skapa ytterligare löneskillnader är inte rätt väg att gå. Den som är ny på arbetsmarknaden har redan en lägre ingångslön, säger Thomas Martinsson (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

– Det handlar inte om att vi vill sänka lönerna för unga som majoriteten hävdar utan att vi vill ge unga en chans att komma in på arbetsmarknaden genom jobb och utbildning, säger Helene Odenjung.

I motionen pekar Helene Odenjung och Ann Catrine Fogelgren på flera orsaker till att unga har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, bland annat höga ingångslöner och sammanpressade lönestrukturer. Men forskning på åtgärder som gör att det blir billigare för arbetsgivare att anställa unga genom såväl sänkt arbetsgivaravgift som sänkta minimilöner visar på små effekter.

– Det har varit svårt att se några effekter av en förändring av minimilönerna. Allmänt sett kan man säga att det verkar väldigt svårt att öka inflödet av unga på arbetsmarknaden genom sänkta arbetsgivaravgifter och lägre minimilöner, säger Erik Mellander som är ställföreträdande chef vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Diskussionen går igen även på riksnivå där ungdomsjobb har varit ett omdebatterat ämne på senaste tid. Förhandlingar om att införa särskilda ungdomsavtal i den kommunala sektorn pågår mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och fackförbundet Kommunal. Kommunstyrelsen hänvisar till detta avtal innan de själv kommer att ta något lokalt beslut.

– Vi följer utvecklingen kring särskilda ungdomsavtal som kan bli aktuella i Göteborg om parterna enas om upplägget. Men ungdomsavtalen bygger vad jag förstår på en avtalsenlig fulltidslön i grunden. Ungdomsavtalen är i så fall inte ett sätt att öka lönespridningen, säger Thomas Martinsson.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny app gör att fler anmäler hinder

Höga trottoarkanter eller trappsteg och brist på skyltning är exempel på de enkelt avhjälpta hinder som försvårar mångas vardag. I våras lanserade Göteborgs stad en ny app för att anmäla hindren. Det har gett resultat.

Göteborgs Fria

De sittstrejkar mot utvisningar

I solidaritet med de ensamkommande som strejkar i Stockholm pågår sedan i fredags en strejk också vid Järntorget.

Göteborgs Fria

© 2020 Fria.Nu