En extra miljon till kulturarvet | Fria.Nu
Uppsala Fria

En extra miljon till kulturarvet

Länsstyrelsen i Uppsala har tilldelats 11,3 miljoner kronor av Riksantikvarieämbetet för vård av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kulturlandskap och fornlämningar i länet. Vilket betyder en dryg extra miljon jämfört med förra året.

Medlen kommer att användas till vård av länets byggnadsminnen, övrig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse liksom vård av sevärda fornlämningsområden.

Länsstyrelsen har också fått medel för att öka kunskapen om fornlämningar i norra delen av länet.

– Inventeringen i Tierp och Älvkarleby genomfördes redan i början av 1950-talet och det går inte att basera vår handläggning och våra prioriteringar på 60 år gamla uppgifter, säger Agneta Åkerlund.

Riksantikvarieämbetet disponerar i år ca 250 miljoner kronor för bidrag till kulturmiljövård och har av dessa fördelat 231 miljoner till landets länsstyrelser.

Annons

Rekommenderade artiklar

Nu har socialarbetarna fått nog: ”Nu bryter vi tystnaden”

I onsdags träffades arbetsgruppen, verksamma inom socialtjänsten. Målet är att arrangera en hearing för att få möjlighet att ställa politikerna till svars för en verksamhetsutveckling som drabbar både anställda och dem de är satta att hjälpa.

Uppsala Fria

Alby i demokratins vågskål

Fria har pratat med tre forskare om lagändringen som skulle göra det lättare att få till folkomröstningar.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu