Med sikte på en bättre framtid | Fria.Nu
Landets Fria

Med sikte på en bättre framtid

En rimligare värld stod på agendan när omställningsrörelsen och kyrkan hade nätverksträff i Immanuelskyrkan i Stockholm under lördagen. Eldsjälar och representanter för olika grenar av rörelsen träffades för att nätverka för ett bättre samhälle.

Tillsammans var det outtalade temat för dagen. Immanuelskyrkan har med Harry Månsus i spetsen agerat som en gränsöverskridande plats där olika krafter kan mötas.

– Det vi (kyrkan) gör, det är att vi placerar oss i mitten och skapar en fristående yta som ingen förfogar över, säger han och ritar upp en bild av hur kyrkan och andra rörelser är segregerade från varandra. Han fortsätter:

– Vi tror att om alla får prata till punkt utifrån sina erfarenheter och helhetssyner så föds något nytt som inte föds i styrelser. Vad de olika rörelserna står för och vad vi kan göra tillsammans, det är hela vitsen med den här dagen, säger han.

Och talar gör man. Dagen blir ett sex timmar långt samtal, där alla som vill och behöver får komma till tals. Ilska är ett återkommande ord. Talarna engagerar vid ett par tillfällen publiken att fundera på vad som gör dem arga och om det är samma sak de också brinner för.

Anders Persson, en av gästtalarna, berättar att han inte vill behöva vara här, men att klimathotet är verklighet på samma sätt som vårt levnadssätt är det. Enligt honom har människor fastnat i mentala bilder om hur saker ser ut, vilket hindrar dem från att hitta nya vägar.

– Det är svårt att inte se världen med de lösningar som man har haft tidigare, men vi måste vända allt på ända för att kunna tänka nytt, säger Anders Persson.

Pella Thiel, Naturskyddsföreningen och Omställning Värmdö, påtalar att vi befinner oss i tre e-kriser, en energikris, en ekonomisk samt en ekologisk, men väljer att lägga till även en fjärde, en existentiell kris. Det är oljetoppar, skuldberg, ett klimat som riskerar att inom kort upphöra att vara människovänligt samtidigt som människor mår sämre och äter mer antidepressiva medel. Hon menar att den omställning vi genomgår nu är så pass stor att människor talar om en tredje revolution där de två tidigare handlade om att gå från att vara jägare till jordbruk för att senare bli industriellt beroende.

– Den berättelse som vi har levt i håller på att förlora sin mening. Vår roll, vi som sitter här, är att bygga upp en ny berättelse om mänsklig närvaro på jorden, säger Pella Thiel.

Annons

Rekommenderade artiklar

Norrköping Pride kämpar för världen

Under temat Se världen: Se ut gick årets Pride-säsong av stapeln i Norrköping den 3-4 maj. Festivalen bjöd in till samtal om kärleken och den gemensamma kampen för allas rätt att få vara den de är och vill vara. "Det handlar om oss som individer och vår plats i världen", säger Ellen Larsson, talesperson för Norrköping Pride.

Landets Fria

Miljöfarlig aska blir vätgas

Varje år producerar Sverige cirka 4,4 miljoner ton hushållsavfall. Merparten eldas upp och kvar blir en miljon ton miljöskadlig aska. Nu har dock en teknik utvecklats av forskare på Lunds tekniska högskola (LTH) för att använda askan till att producera vätgas.

Landets Fria

Ambulans önskas till Syrienprojekt

Endast 330 mil från Karlstad pågår ett krig. Nu har en insamling inletts för att hjälpa det syriska folket med medicinska resurser. Bland annat önskas en ambulans och sjukhusmaterial.

– Behovet där nere är hur stort som helst. Flera miljoner människor är på flykt, säger kommunalrådet Niklas Wikström (Fp).

Landets Fria

Eurokrisen bakslag för jämställdheten

I eurokrisens spår kommer neddragningar inom den offentliga sektorn i Europa. Och när arbetstillfällen försvinner är det kvinnorna som drabbas. Det talar Mikael Gustafsson (V), EU-parlamentariker och ordförande för jämställdhetsutskottet, om när han medverkar på Feministiskt forum i Umeå den här veckan.

Landets Fria

Fiskar stressas av extremväder och mediciner

Två nya studier från Umeå universitet om fiskar bevisar att akvatiska samhällen är mer mottagliga för yttre påverkan än man tidigare kunnat påvisa. Forskningen inom fiskars sociala liv är relativt ny. 90 procent av all forskning om fiskars beteende har gjorts de senaste 20 åren.

Landets Fria

© 2020 Fria.Nu