En av tio kan tänka sig att lämna bilen hemma | Fria.Nu
Landets Fria

En av tio kan tänka sig att lämna bilen hemma

I Småland, Blekinge och Öland reser invånarna 33 miljoner kilometer varje dag, men mindre än en femtedel av befolkningen har ett busskort, enligt en omfattande undersökning av kollektivtrafiken i de fyra länen. Utredningen är gjord på uppdrag av länen och Trafikverket.

62 000 personer i åldern 16–84 år boende i Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län tillfrågades i undersökningen som utfördes under förra året.

Drygt 70 procent av de svarande har tillgång till en busshållplats inom 500 meter från sin arbetsplats och knappt 70 procent inom 500 meter från hemmet. Ändå görs bara 6 procent av resorna med kollektivtrafik.

I hela Småland, Öland och Blekinge görs 1,8 miljoner resor under ett genomsnittligt dygn. Under en vanlig vardag reser närmare 80 procent av befolkningen.

Det finns stora skillnader beroende på demografiska variabler och geografi. Bilen står för en mindre andel av resorna bland yngre och i de större städerna.

Kvinnor, yngre och högutbildade har också en större vilja att dra ned på sin bilanvändning än andra grupper. Kvinnor samåker också i högre grad än män. Yngre personer samåker även de i högre grad än andra åldrar och gör också en större andel av resorna med cykel eller till fots.

De större städerna avviker genom en högre andel kollektiv- och cykelresor.

Andelen bilresor är allra störst på landsbygd och i mindre orter.

Pensionärer reser i mycket hög grad med bil i de län som undersöktes: endast 2 procent av deras resor görs med kollektivtrafik. De pensionärer som reser kollektivt är i högre grad kvinnor och ensamboende.

Den största gruppen bland bilisterna har inte någon vilja att dra ned på sitt bilåkande, men det finns en betydande grupp som har sådana tankar, eller kanske redan påbörjat det.

Mer än var tionde person är en flitig bilanvändare som har kommit så långt att hen redan provat att ersätta bilresor med andra alternativ, eller åtminstone har tankar på hur det ska gå till. Ytterligare 17 procent uttrycker en viss ambition, men har inte kommit längre än så.

Totalt förvärvsarbetar 78 procent av Smålands, Blekinges och Ölands invånare i åldern 20–64 år. Av deras resor till arbetet görs cirka 70 procent med bil och bara 6 procent med kollektivtrafik.

Närmare 80 procent av de förvärvsarbetande har tillgång till fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Bland de 12 procent som har avgiftsbelagd parkering reser en mindre andel med bil som ensam förare – 54 procent mot 66 procent bland de som har fri parkering.

På Blekingetrafiken ser man relativt positivt på siffrorna men konstaterar också att det finns mycket som kan göras för att få fler att resa kollektivt.

– Ofta väljer man bilen för att det är en vana. Vi måste berätta vad som finns och förändra attityder och beteende, säger marknadsanalytiker Renée Skogersson.Varför det inte är fler som reser kollektivt i Blekinge är enligt Renée Skogersson svårt att svara på. Hon är ändå relativt nöjd med resultaten av undersökningen.

– Vi tycker att det är spännande att så många som 30 procent skulle vilja minska sitt bilåkande.

Målet i Blekinge är att fördubbla resandet med kollektivtrafiken till år 2030. Enligt Renée Skogersson är tre typer av åtgärder viktigast för att komma dit.

För det första satsar Blekingetrafiken på att bygga ut kollektivtrafiken i de områden där många resor redan sker – både med bil, buss och tåg – det vill säga längs den mer tätbefolkade kusten. För det andra behöver hinder byggas bort i själva infrastrukturen för att korta restiderna. Och för det tredje krävs mer satsningar på ”mjukare” värden som påverkar resbeteendet. Det kan handla om marknadsföring, smidigare biljettsystem eller bättre trafikinformation.

– Jag tror inte att vår bransch har prioriterat det tillräckligt.

Annons

Rekommenderade artiklar

© 2020 Fria.Nu