Syrisk milis kan terrorstämplas | Fria.Nu
Fria Tidningen

Syrisk milis kan terrorstämplas

USA:s utrikesdepartement planerar att föra upp en syrisk rebellgrupp på listan över ”utländska terroristorganisationer.” Beskedet kommer samtidigt som stödet till den politiska oppositionen trappas upp.

Beslutet att terrorstämpla Jabhat al-Nusra, eller ”Fronten för stöd till levantens folk”, kan enligt CNN tas inom ett par veckor, och väntas leda till att EU tar samma beslut. Det kommer samtidigt som USA stärker sina band till den politiska oppositionen genom den nya samordningsorganisationen Syriska nationella koalitionen, SNC, som bildades i Qatars huvudstad Doha i början av november.

SNC har erkänts som den legitima representanten för Syriens folk av flera arabländer, liksom av Frankrike och Storbritannien. Den har också erkänts som oppositionens politiska ledning av den ännu löst koordinerade Fria syriska armén. Men efter mötet i Doha släppte Nusra-fronten och flera mindre milisgrupper i Syriens andra största stad Aleppo ett uttalande där de tog avstånd från SNC. Istället tillkännagav de sin avsikt att ”etablera en rättvis islamisk stat och avfärda alla utländska projekt, allianser eller råd som tvingas på oss utifrån”.

Terrorstämplingen av Nusra-fronten kan därmed ses som ett försök att pressa andra rebellgrupper att underordna sig den politiska ledningen i SNC. Men förmodligen handlar det också om att Vita huset vill distansera sig från militanta islamister som i kampsånger hyllar Talibanerna och Osama bin-Ladin. Genom terrorstämplingen försöker man också separera den syriska oppositionen från Nusra-frontens sekteristiska ideologi och kontroversiella taktik – som inkluderat självmordsbomber och brutala avrättningar av regimsoldater som filmas och sedan annonseras öppet på Internet.

Men även om majoriteten av den syriska oppositionen ser med avsmak på Nusra-frontens budskap och metoder kan det i praktiken blir svårt att dra en strikt gräns mellan ”legitimt motstånd” och ”terrorism” i Syrien. Sedan bildandet för snart ett år sedan har Nusra-frontens inflytande på marken enligt många bedömare växt snabbt. Efter att i början ha avfärdats som marginell har den under det senaste halvåret börjat beskrivas som en av de effektivaste av de väpnade grupper som slåss mot den syriska regimen, i förhållande till sin numerära styrka. Anledningen tros vara att dess kärna består av militanta islamister med erfarenhet från strider mot USA:s styrkor i Irak, samtidigt som den får generöst ekonomiskt bistånd från anhängare i Saudiarabien och andra gulfstater.

Nusra-fronten tros på egen hand ha legat bakom en räd mot en militärbas i Mayedin i östra Syrien, där stora mängder vapen plundrades. Och dess förmåga att genomföra spektakulära aktioner mot den syriska regimens styrkor gör det svårt för SNC och den Fria syriska armén att helt ta avstånd från gruppen – en hållning som också möter kritik från syriska aktivister. I ett inlägg med titeln ”Nusra-fronten är ett hot mot revolutionen” skriver bloggen ”Ett fritt Aleppo” att den politiska och militära oppositionens attityd mot al-Nusra hittills varit ”passiv, trivialiserande, apologetisk, inkluderande och till och med sympatisk ibland”.

Samtidigt som den Fria syriska armén på vissa håll genomför gemensamma aktioner med Nusra-fronten används de radikala islamisternas växande inflytande som ett argument för mer stöd från västvärlden till den Fria syriska armén. En lokal rebelledare i Aleppo som stod bakom Nusra-frontens avståndstagande från SNC medgav efteråt att syftet delvis var att sätta press på oppositionens utländska uppbackare.

– Vi behöver veta att vi kommer att få hjälp och stöd från koalitionen, eftersom Nusra-fronten inte vill att vi ska ha någonting med dem att göra. Och just nu är Nusra-fonten vår huvudsakliga källa till stöd. Så de [SNC] måste visa att de kan göra något för oss, säger han till nyhetsbyrån Reuters.

Annons

Rekommenderade artiklar

Utbredd skepticism mot Syrien-attack

I diskussionen om ett militärt ingripande i Syrien har frågor om regimens påstådda användande av stridsgas och den juridiska grunden för en intervention stått i centrum. Vad USA och dess allierade menar sig kunna uppnå med en attack förblir oklart.

Fria Tidningen

USA söker kompromiss i Syrien

När USA och Ryssland dammar av en gammal fredsplan för Syrien är det Washington som står för eftergifterna. Men för den syriska oppositionen förblir Assads avgång ett villkor för förhandlingar.

Fria Tidningen

Turkiet öppnar för marktrupp till Syrien

Det turkiska parlamentet har gett klartecken för militära insatser i Syrien efter onsdagens granatbeskjutning över gränsen. Samtidigt trappas de blodiga striderna mellan rebeller och regeringsstyrkor i norra Syrien upp.

Fria Tidningen

Egyptisk fredsinitiativ väcker hopp

Mohammed Morsys förslag om regionala samtal kring Syrien har väckt försiktiga förhoppningar om en fredlig lösning på den blodiga konflikten.

Fria Tidningen

Revolten som vägrar dö

Ett år efter upproret mot Bashar al-Assads regim sliter våldet sönder Syrien. Utan en politisk lösning kan landet vara på väg mot ett utdraget inbördeskrig. Men regimen vägrar göra eftergifter – och för oppositionen finns ingen återvändo.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu