”De enda vinnarna är bankerna” | Fria.Nu
Uppsala Fria

”De enda vinnarna är bankerna”

Varför uppstår ekonomiska kriser och hur ska det egentligen gå för de så skuldtyngda europeiska länderna? Professorn Mats Persson vid Stockholms universitet höll den 29 november ett föredrag i universitetshuset i Uppsala om den europeiska skuldkrisen.

– Det är jättelätt för folk att förstå ekonomiska kriser. Däremot finns det väldigt många som har intresse av att krångla till det hela eftersom det finns de som har ett egenintresse. Exempelvis banker som vill ha en viss lösning på krisen, säger Mats Persson.

Ett stort antal åhörare är samlade för att lyssna på nationalekonomiprofessorn som ska förklara varför ekonomiska kriser uppstår men framförallt förklara hur lösningen av den europeiska skuldkrisen bör gå till. Det är en inte helt okontroversiell lösning som Mats Persson förespråkar. De europeiska länderna bör inte betala ut några stödlån till exempelvis Grekland utan istället bör landet förklaras bankrutt. Detta innebär helt enkelt, menar han, att de banker som lånat ut pengar till Grekland genom köp av grekiska statsobligationer förlorar sina pengar. Riskerar de att gå i konkurs så får de berörda staterna nationalisera dem. Med andra ord tar staterna över ägandet av bankerna.

Eller det var åtminstone en lösning som hade kunnat genomföras tidigare. Nu har många av stödlånen faktiskt inneburit att många av de franska och tyska bankerna fått tillbaka sina pengar. Skulle Grekland gå i konkurs nu är det istället de europeiska skattebetalarna som får ta smällen. Den ekonomiska krisen har därmed blivit en politisk kris förklarar Mats Persson.

– De olika EU-länderna ska inte låna varandra pengar. Det strider mot Maastricht-avtalet som är valutaunionens grundlag. Om länder som lånar ut pengar börjar ställa krav på låntagarna så skapar det bara fiendskap mellan folken. Dessutom räddas varken euron eller de krisdrabbade länderna. De enda vinnarna är bankerna, säger Mats Persson.

Annons

Rekommenderade artiklar

Inte lätt att vara Elvis i Uppsala

Hennes säregna stil och bitska samhällskommentarer har gått få förbi. Serietecknaren och förre detta Uppsalabon Nina Hemmingsson berättar om staden hon växte upp i, om sitt konstnärskap och vilken betydelse hennes mest kända figur har för henne.

Uppsala Fria

Världskänd – okänd

Prisad, uppmärksammad och en kontroversiell och obekväm röst i den offentliga debatten. Hon skapar diskussion med sina filmer runtom i världen medan hon i sin nuvarande hemstad Uppsala är okänd av de flesta. Uppsala Fria har träffat den finska dokumentärfilmaren Mervi Junkkonen.

Uppsala Fria

Konstnärsdrömmar med rätt att existera

Alla ska ges möjlighet till kreativt skapande. Dagligverksamheten Konstbruket i Ekeby har sedan tre år tillbaka fungerat som en konstnärlig verkstad för personer med funktionsnedsättningar. Verksamheten har gett Uppsala en ny och spännande konstinjektion med flertalet utställningar och framträdanden.

Uppsala Fria

Humanister träder in på hållbarhetsscenen

Klimatförändringarna påverkar människan allt mer men ändå är inte humanisterna med i debatten om hur samhället ska möta alla nya utmaningar. Steven Hartman vill genom sitt nordiska forskarnätverk råda bot på detta, men även få ut debatten till allmänheten.

Uppsala Fria

Själva samhället förflyktigas

posttänkande

En stor del av dagens vänster går i dialog med fascismens filosofer. Den så kallade postvänsterns fokus på retorik och diskurs gör att den håller på att avskaffa sitt forskningsobjekt – samhället, skriver Göran Fredriksson.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu