Stoppa dödsmässan i Stockholm! | Fria.Nu

Debatt


Nätverket Ofog • Stockholms Freds • Latinamerikagrupperna • IKFF:s stockholmskrets
Stockholms Fria

Stoppa dödsmässan i Stockholm!

I slutet av november arrangeras en militär vapenmässa i Stockholm. Ofog och ett flertal andra fredsorganisationer protesterar mot detta och har startat kampanjen "Stoppa dödsmässan".

Den 27–29 november i år arrangeras en militär vapenmässa i Stockholm. Syftet är att underlätta tillverkning och försäljning av vapen och annan militär materiel. För att åstadkomma det har mässan en egen ”matchmaking”, där civila företag sammanförs med företag inriktade på vapentillverkning, seminarier om hur man går till väga för att vinna upphandlingar och exportera vapen så effektivt som möjligt samt en mässhall full av vapen och vapenkomponenter.

Mässan har ett uttalat nordiskt och baltiskt fokus, men är öppen för vapenföretag och beslutsfattare från hela världen. Några av de deltagande företagen är svenska Saab som tillverkar stridsflygplanet Jas och pansarskottet AT4, den schweiziska automatvapentillverkaren Kriss och norska Kongsberg som bland annat utvecklar och tillverkar en rad olika missiler. Till mässan kommer också Elta systems som ägs av den israeliska staten och utvecklar teknik för obemannade flygplan och stridsflygplan.

Liksom alla andra vapen kan de här bara användas till tre saker. Med dem kan man hota, lemlästa och döda andra människor. Men vapnen och vapenhandeln leder också till död och onödigt lidande på andra sätt. I dag läggs 1 740 miljarder dollar per år på militären. Enligt Världsbanken skulle 60 miljarder extra om året räcka för att nå FN:s milleniemål och därmed bland annat minska mödradödligheten med tre fjärdedelar och garantera alla barn skolgång. Av världens alla forskningsresurser går 37 procent till militären. Det gör att lösningar på problem som klimatförändringar och vanliga sjukdomar uteblir eller försenas.

I den här vapenhandeln är Sverige i högsta grad delaktigt. Sverige är världens största vapenexportör räknat per person, den svenska vapenexporten har ökat med över 350 procent sedan 2002 och i dag har Sverige en myndighet, Försvarsexportmyndigheten, vars enda uppgift är främjandet av vapenexporten. Inom kort har vi alltså också en militär vapenmässa.

Att många av de svenska vapnen hamnar i fattiga länder och diktaturer är väl känt. Mindre känt är vilka konsekvenser det får. Enligt en Harvardstudie dog över 350 000 sydafrikaner en för tidig död på grund av att deras regering efter otaliga mutskandaler satsade pengar på svenska stridsflygplan och andra vapen istället för på bekämpningen av hiv. Korruptionen som vapenaffären födde eller förstärkte var dessutom till stor skada för den ännu så skakiga sydafrikanska demokratin.

För Sveriges röst i världen är vapenhandeln därför förödande. Redan när Irakkriget inleddes pratade vi med kluven tunga. Anfallet fördömdes i riksdagen samtidigt som exporten av vapen till USA fortsatte. Sedan dess har vapenexporten mångdubblats och vår nuvarande försvarsminister vill inte ens kalla Saudiarabien för en diktatur. Hur framtiden kommer att se ut kan vi bara ana, men vi är många som anser att en vapenmässa är ett steg i fel riktning. Och det särskilt med tanke på att väpnat våld inte ens är särskilt effektivt. För de som vill byta ut en diktatorisk eller korrupt regim, häva en ockupation eller skapa demokrati är ickevåldet helt enkelt överlägset den väpnade kampen. Inte bara lyckas användarna av ickevåld dubbelt så ofta (53 procent av de ickevåldsliga kamperna lyckas jämfört med 26 procent av de väpnade kamperna). Metoden är dessutom nästan tio gånger så framgångsrik när gäller att bygga demokrati (Efter en lyckad ickevåldskamp är 57 procent av områdena demokratiska fem år senare jämfört med bara 6 procent efter en lyckad väpnad kamp). Frågan är bara när våra folkvalda ska vakna upp till den verkligheten.

Förhoppningsvis kan det uppvaknandet gå aningen snabbare när en enad freds- och solidaritetsrörelse nu går ut med kampanjen ”Stoppa dödsmässan!” Vårt enkla krav är: Inga militära vapenmässor i Sverige!

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Arla suger ut mjölkbönderna

Landets mjölkbönder har tröttnat på att vara med och finansiera Arlas omfattande investeringar utomlands som inte gett några som helst positiva resultat på mjölkpriset i Sverige. I stället har bonden efter varje ny investering utomlands fått allt sämre betalt för mjölken, skriver Rune Lanestrand.

Göteborgs Fria
Debatt
:

Radikal penningreform skulle ge enorma samhällsvinster

Ska bankerna förbjudas skapa pengar genom kreditgivning? Forskare vid Internationella valutafonden datorsimulerade följderna av en sådan radikal penningreform. Resultat: reformen skulle dramatiskt minska privata och offentliga skulder, stabilisera ekonomin och skapa 10 procent tillväxt.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2022 Fria.Nu