"Mat handlar om mer än bara näringsämnen" | Fria.Nu
Fria Tidningen

"Mat handlar om mer än bara näringsämnen"

Amerikanska forskare menar att ekologisk mat inte är nyttigare än annan mat. Sant eller ej? Enligt den svenske forskaren Axel Mie behövs mer forskning innan vi kan vara säkra. Men redan nu finns det andra starka skäl till varför vi bör välja ekologiskt före konventionell mat.

För en dryg månad sedan publicerades en amerikansk metastudie som fick en hel del uppmärksamhet i medierna. Forskarna vid Stanford university hade sammanställt 240 olika studier om ekologisk mat. De konstaterade bland annat att det inte fanns några bevis för att ekologisk mat skulle innehålla fler vitaminer, och det var bara ett av de analyserade näringsämnena som det återkommande fanns mer av i ekologisk frukt och grönt.

Men studien visade också att risken för att få i sig bekämpningsmedelsrester är cirka fem gånger högre om man äter konventionell frukt och grönt istället för ekologisk.

Dock ansåg forskarna att den mesta maten, såväl den ekologiska som den konventionella, inte innehåller tillräckligt höga halter av bekämpningsmedel för att det ska vara skadligt.

Slutsatsen som de drog av detta var att det är svårt att säga att ekologisk mat per automatik skulle vara nyttigare än konventionell.

Axel Mie arbetar delvis på Karolinska institutet där han bland annat forskar om näringsinnehållet i ekologisk och konventionellt odlad vitkål. Han är också knuten till Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, EPOK, där han arbetar med kunskapsförmedling om ekologisk mat och hälsa.

Hur reagerade du på den här studien?

– Jag blev inte särskilt förvånad. Den sammanfattar det som många forskare har kunnat se. Men det är viktigt att vara medveten om att i de flesta studier som gjorts så har man bara studerat näringsinnehållet i maten. Men mat är mer komplext än att bara handla om vitaminer och näringsämnen. Därför menar jag att det viktigaste är att se hur människor påverkas av att äta ekologiskt eller konventionellt, och där har det gjorts relativt få studier.

I flera medier sammanfattades rapporten med rubriken ”Ekologisk mat inte nyttigare”, tycker du att medierna övertolkade resultaten?

– Nej, inte mer än de brukar. Visserligen kan jag önska att vi hade en mer nyanserad debatt om det här. Men det är ju ett generellt problem att det är svårt att sammanfatta vetenskapliga resultat i en rubrik.

En anledning till att det har gjorts få hälsostudier på människor, menar Axel Mie, är att de kräver att man mäter resultaten under en lång tid och den typen av studier är dyra att finansiera. Det kan också vara svårt att säga med säkerhet om hälsoskillnaderna beror på kosten eller på andra faktorer.

– Folk som äter ekologiskt tenderar också att vara mer hälsointresserade, de cyklar i högre grad och så vidare, säger Axel Mie.

Även om den ekologiska maten inte verkar innehålla fler näringsämnen menar Axel Mie att man i alla fall kan vara säker på att man får i sig mindre bekämpningsmedel om man huvudsakligen håller sig till ekologisk mat. Dock är det fortfarande osäkert om de bekämpningsmedelsrester som vi får i oss får någon vidare effekt på vår hälsa.

– I Europa ska alla bekämpningsmedel genomgå väldigt omfattande tester innan de godkänns. Dessa tester har dock sina luckor. Till exempel har EU bestämt att bekämpningsmedel med hormonstörande effekter inte får godkännas. Det finns dock en del svårigheter med detta; dels finns det många hormoner i kroppen och EU har inte kommit fram till vilka hormoner detta ska gälla. Dels är det inte lätt att mäta hormonstörande effekter i exempelvis djurförsök, EU har därför inte sagt hur dessa effekter ska mätas. I praktiken testas alltså bekämpningsmedel inte för många hormonstörande effekter i dag.

Axel Mie berättar om tre olika amerikanska studier som visade att barn till kvinnor som usatts för organiska fosforföreningar under graviditeten fick lägre IQ och uppvisade sämre kognitiva förmågor i förskoleåldern. I Sverige är den här typen av bekämpningsmedel förbjudna inom jordbruket, men eftersom mycket av den mat vi får i oss är importerad kan det ändå finnas skäl att vara orolig, menar Axel Mie. Han nämner även att det i dag finns strikta regler kring hur mycket bekämpningsmedel barnmat får lov att innehålla. Men eftersom barn inte bara äter barnmat tycker han att de här reglerna borde kunna utökas, till exempel genom regler om ekomat på småbarnsavdelningar på dagis eller genom rekommendationer till blivande föräldrar.

Bortsett från effekterna på den egna hälsan finns det flera andra skäl till att välja ekologiskt. Två skäl som i Sverige brukar rankas ungefär lika högt bland svenska konsumenter till varför de väljer att köpa ekologiskt är omsorgen om djuren och omsorgen om miljön.

– Jag vill också nämna hälsoeffekterna för dem som producerar maten. Det ser jag som ett tungt etiskt argument. Enligt en uppskattning av Världshälsoorganisationen från 1990 får varje år en miljon människor akuta förgiftningar av bekämpningsmedel varav cirka 200 000 dör, säger Axel Mie, och tillägger att dessa siffror är osäkra och att det tyvärr inte finns några nyare uppgifter.

Det finns de som menar att det går åt för mycket åkerareal för att odla ekologiskt och att det därför inte är realistiskt att öka produktionen av ekologiska varor om vi samtidigt ska kunna föda en växande befolkning. Hur ser du på den diskussionen?

– Det är sant att ekoproduktion ger mindre skörd. Om man drar allt över en kam så är ekologiska skördar cirka 25 procent mindre än de konventionella. Men i mina ögon är köttproduktionen ett större problem. Det är väldigt ineffektivt att vi först odlar en massa foder som djuren ska äta och att vi sedan äter djuren.

Annons

Rekommenderade artiklar

Dumpstring – ett sätt att göra skillnad

Mat&Miljö

Ett konkret och enkelt alternativ om man vill motverka matsvinnet är så kallad dumpstring eller sopdykning. Att rota i livsmedelsbutikernas containrar och ta tillvara på mat som har slängts men ändå är fullt ätlig har de senaste åren blivit allt populärare.

Fria Tidningen

Matsvinnet kostar miljö och miljarder

Mat&Miljö

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs istället för att tas tillvara. Det enorma resursslöseriet för med sig stora negativa konsekvenser för klimatet men belastar även världsekonomin hårt. Fria har kartlagt varför så mycket mat kastas och vad som görs för att komma tillrätta med problemet.

Fria Tidningen

Dana Golan vågar bryta tystnaden

Intervju

I boken Bryt tystnaden, som nu släpps på svenska, berättar 145 före detta israeliska soldater om sina upplevelser från de ockuperade områdena i Palestina. Dana Golan var fram tills nyligen ordförande i organisationen Breaking The Silence som ger ut boken. För Fria Tidningen berättar hon om det som hon menar att de israeliska myndigheterna tiger om.

Fria Tidningen

”Varje dag ställs vi inför valet om vad vi ska äta”

Intervju

Att äta griskött ses som någonting helt normalt i vår kultur. Däremot skulle många förmodligen bli upprörda om det började serveras hundkött på restaurangerna. Djurrätts- och fredsaktivisten Martin Smedjeback menar att det här beror på omedvetna psykologiska mekanismer och en dold ideologi som styr vad vi äter.

Fria Tidningen

Lisa Kings försvarar förorten

Intervju

I medierna framställs ofta förorterna som problemområden och invånarna beskrivs inte sällan som apatiska eller aggressiva. Sociologen Lisa Kings vill visa upp en annan bild av förorterna, som platser där föreningsverksamheten sprudlar och där det finns en stark lokal gemenskap.

Fria Tidningen

© 2020 Fria.Nu