Ship to Gaza väntas nå fram i helgen | Fria.Nu
Fria Tidningen

Ship to Gaza väntas nå fram i helgen

Hallå där Mattias Gardell, talesperson för Ship to Gaza, som i helgen förväntar sig bryta den israeliska sjöblockaden med skeppet Estelle.

Ni har seglat sedan april, hur känns det nu när ni nästan är framme?

– Jag är uppfylld av en fantastisk känsla av mötet med alla människor ombord på skeppet. Det är personer från hela Europa som alla är förenade i övertygelsen om att palestinier också är människor som har rätt till ett liv av självbestämmande. Vi hoppas att Israel denna gång uppträder som en laglydig nation och låter oss komma in i Gaza med vår last av återuppbyggnadsmaterial, musikinstrument och fotbollar.

Den israeliska FN-ambassadören har nyligen gått ut och uppmanat FN att stoppa Ship to Gaza, vad säger du om det?

– Israel upprätthåller en blockad som strider mot folkrätten och vi uppmanar FN att agera för att blockaden ska hävas omedelbart och ovillkorligt i linje med det beslut som redan har fattats. Men jag vill framhäva att vår aktion inte riktar sig mot Israel som stat, utan mot blockadpolitiken som de för. Det är viktigt att understryka att aktionen även har stöd inifrån av olika israeliska demokratirörelser. Om Israel vill att protesterna mot deras politik ska upphöra måste också den kollektiva bestraffningen mot Gaza upphöra.

Vid tidigare resor har ni blivit stoppade av israelisk militär, hur har ni förberett er om ni möter motstånd även i år?

– Vi har en strikt policy av ickevåld och kommer inte att vara aggressiva om vi möter motstånd. Men även om Israel beslutar om att vidta åtgärder kan vi inte låta bli att försöka ta oss till Gaza. Det är väsentligt att vi vanliga världsmedborgare visar det civilkurage som världens regeringar saknar.

Vilka är dina förhoppningar nu?

– Jag hoppas att Israel agerar i linje med de internationella principerna och låter oss segla in i Gaza. Om de inte gör det står de där med skammen, avslöjade med sina egna gärningar inför världen som vittne.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

"Vårt skepp är lastat med solidaritet"

Hallå där Dror Feiler, talesperson för Ship to Gaza, som i sommar seglar 5 000 sjömil från Umeå till Gaza city med skeppet Estelle för att bryta den israeliska blockaden av Gaza.

Fria Tidningen

© 2021 Fria.Nu