Inte utvecklingsfientligt att öka personaltätheten i förskolan | Fria.Nu

Debatt


Ilona Szatmári Waldau • Kommunalråd Vänsterpartiet
Uppsala Fria

Inte utvecklingsfientligt att öka personaltätheten i förskolan

Oppositionen har i varje budget föreslagit mer pengar till förskolan, skriver Vänsterpartiets kommunalråd Ilona Szatmári Waldau i en replik på Fredrik Ahlstedts (M) och Cecilia Forss (M) debattartikel i Uppsala Fria 10/10.

Moderaterna slår sig på bröstet för att de under april och maj i år gjort besök i “välfärdsverksamheter som berör barn och unga”. Efter nästan sex år som ansvarigt parti för barn- och ungdomspolitiken i Uppsala har man till slut lyssnat på Uppsalaborna och vad de vill ha. Att Moderaterna har dröjt nästan sex år med att ta reda på det kan förklara att man kraftigt minskade personaltätheten i förskolan och kraftigt ökade gruppstorlekarna i samband med majoritetsskiftet 2006.

Moderaterna skriver om oppositionens utvecklingsfientliga lösningar utan att tala om vad de syftar på. Låt oss skärskåda moderaternas åtgärder:

1. Vi har förbättrat öppettiderna i förskolorna. En förbättring som oppositionen inte motsätter sig, tvärtom, förskolan ska anpassas efter behoven.

2. Utvidgat antalet timmar som barn till föräldralediga och arbetssökande har möjlighet att vistas i förskolan. Ett förslag från oppositionen som Alliansen tog till sig.

3. Personaltätheten har ökat och de pedagogiska inslagen har förstärkts. Oppositionen har ständigt kritiserats Moderaternas nedskärningar av förskolan och har i varje budget föreslagit mer pengar till förskolan för att öka personaltätheten. Efter att Moderaterna dragit ned Uppsalas personaltäthet återställer man det nu delvis.

4. Redan nästa år blir det möjligt för alla barn att vistas på fritids. Ett förslag som den rödgröna oppositionen förde fram 2010 och som alliansen kopierade men väntade i över två år på att införa

5. Framöver görs stora investeringar för att förbättra standarden i de pedagogiska lokalerna. Öronmärkta pengar för upprustning av pedagogiska lokaler har oppositionen föreslagit flera gånger men det har alltid röstats ned av alliansen.

6. IT och e-lösningar som ska modernisera och effektivisera. Oppositionen har inte specifikt drivit det eftersom det är en självklar utveckling av organisationen runt barnomsorgen.

Man kan då undra vad moderaterna menar med utvecklingsfientliga lösningar. Menar de att vi vill ta bort vårdnadsbidraget? Ett bidrag som i sig är utvecklingsfientlig och gammalmodigt.

Menar de att det är utvecklingsfientligt att höja personaltätheten inom skolbarnsomsorgen? Vi tycker inte att att barngrupper på över 40 barn och en personaltäthet på nästan 17 barn per anställd (Sverigesnitt 12,3) är bra och vill därför öka antalet vuxna i barngrupperna.

Kanske menar de att Vänsterpartiet kritiserat moderaterna för att vilja lösa förskolebristen med privata lösningar? Det har visat sig att Vänsterpartiet har rätt. De privata företagen har inte stått på rad för att lösa Uppsalas förskolebrist . En ansvarsfull politik hade varit att bygga ut den kommunala förskolan i permanenta och ändamålsenliga lokaler.

Bristen på förskoleplatser gör att föräldrar erbjudits förskoleplats långt ifrån sitt hem, om ens alls. Talet om ”att barn och föräldrar kan tillbringa så mycket kvalitativ tid tillsammans som möjligt” klingar illa när vi vet att vissa föräldrar fått förskoleplats så långt bort från hemmet att de tvingas tillbringa lång tid på buss eller i bil för att hämta och lämna, det är inte vad vi kallar kvalitativ tid tillsammans. Ett exempel är familjen utan bil som erbjöds en förskola där den totala restiden för att hämta och lämna var 4 timmar.

Det är bra att Moderaterna nu lyssnar och satsar på förskolan men de åtgärder som det tagit Moderaterna sex år att lyssna in har oppositionen föreslagit långt tidigare. Vi lyssnar på Uppsalaborna hela tiden.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Höga cesiumhalter i svenska vildsvin

Prover utförda av Strålskyddsmyndigheten visar att vildsvinskött på flera platser i Sverige innehåller höga halter av cesium. Högst halter påträffades i Västerås, i utkanten av nedslagsplatserna från Tjernobyl. Rune Lanestrand misstänker att radioaktiviteten kommer från företaget Westinghouse kärnbränslefabrik.

Fria Tidningen
Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria.Nu