Fortfarande rödlistade arter på Uppsalas restauranger | Fria.Nu
Uppsala Fria

Fortfarande rödlistade arter på Uppsalas restauranger

Efter förra årets fiskinventering på Uppsalas restauranger försöker nu Samuel Westin på Naturskyddsföreningen angripa problemet från ett annat håll. Under temaveckan jobbar han med information och upplysning till allmänheten liksom utmärkelser till de restauranger som bannlyser rödlistade fiskar och skaldjur.

– Först av allt så måste vi vara medvetna. När vi arrangerade miljöveckan på temat fisk förra året så märkte vi att folk på stan inte känner till vilka fiskar som är utrotningshotade, säger Samuel Westin.

Förra året gjorde Naturskyddsföreningen en inventering bland stadens restauranger för att se vad vilka fiskar som serverades. Det finns en lista över de fiskar som är akut utrotningshotade. Dessa är bland annat malurk, ål och blåfenad tonfisk och diverse djuphavsfiskar. Ett 70-tal restauranger serverade en eller flera av de utrotningshotade fiskarna medan sushirestaurangerna serverade flertalet av de rödlistade fiskarna.

– De som är med på listan riskerar att dö ut ganska snart, speciellt djuphavssfiskar, ål och tonfisk. Fortsätter vi fiska som vi gör så riskerar vi att all fisk en dag är borta. Men folk på stan som vi pratar med känner inte till det eller tänker inte på det, säger Samuel Westin.

Utfiskningen av haven har eskalerat de senaste tio åren och om inte krafttag tas snart av politiker och konsumenter så kan det snart vara för sent menar Samuel Westin. För att uppmuntra en efterfråga på hållbart fiske så delade Naturskyddsföreningen ut ett diplom i fredags till en nyöppnad sushirestaurang i Boländerna som bannlyser rödlistade fiskar och skaldjur.

– Det finns en massa andra fiskar som man kan äta istället. På vissa platser i världen är bestånden större och risken för utfiskning är inte lika stor. Under temaveckan gör vi butiksinventeringar, håller i filmvisning och informerar folk på stan om vilken fisk man bör äta, säger Samuel Westin.

Annons

Rekommenderade artiklar

Stor skillnad mellan kommunernas miljöarbete i länet

Mat&Miljö

Förutsättningarna för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet i Uppsala läns kommuner skiljer sig väldigt mycket åt. I en del kommuner finns det redan färdiga miljöplaner medan det i andra helt saknas övergripande miljöstrategier. Detta visar Uppsala Frias rundringning till länets alla kommuner.

Uppsala Fria

Litet utrymme för alternativt boende i Uppsala

Intresset för kollektivboende i Sverige ökar stadigt men i Uppsala är intresset fortfarande svalt. Boendeformen omgärdas dock fortfarande av en rad fördomar menar Dick Urban Vestbro som är ordförande för riksföreningen kollektivhus.nu.

Uppsala Fria

Begreppsförvirring i Äldrenämnden

I förra veckan rapporterade tidningen om att äldrenämnden i Uppsala kommun beslutat om att dra in på tjänsten uppsökande biblioteksverksamhet. Beslutet föregicks enligt flera ledamöter i nämnden av en viss förvirring kring vilken tjänst det egentligen handlade om.

Uppsala Fria

Svårare med boklån i äldrevården

Ingen mer uppsökande biblioteksverksamhet till personer på äldreboende. Det beslutade äldrenämnden på ett sammanträde i slutet av september. Ett beslut som gör det svårare för de boende på hemmen att få tag på böcker och annat material från biblioteket.

Uppsala Fria

Ökad miljöpåverkan genom svenska läkemedelsregler

Läkemedel är en stor bov vad det gäller skadlig miljöpåverkan. Detta gäller både i landet där de produceras och i det land där de senare används. Trots kännedom om konsekvenserna så har landstinget liten möjligt att påverka vilka mediciner som till sist når patienterna, vilket bland annat beror på det svenska utbytessystemet.

Uppsala Fria

© 2020 Fria.Nu