Välkommet beslut om HD-prövning | Fria.Nu
Fria Tidningen

Välkommet beslut om HD-prövning

På måndagen stod det klart att Högsta domstolen delvis kommer pröva ärendet om Nordkalks planerade kalkbrott på norra Gotland. Språkröret Åsa Romson (MP) tycker beslutet är luddigt men är positiv eftersom det ger mer tid för miljöministern att agera.

Högsta domstolen har beslutat om ett partiellt prövningstillstånd, vilket innebär att bara delar av ärendet ska prövas. Det som ska prövas är betydelsen av en tidigare dom i Mark- och miljööverdomstolen, som slagit fast tillåtligheten för Nordkalks verksamhet med kalkbrytning. Många miljöorganisationer välkomnar beslutet, som de ser som en öppning för att Ojnareskogen kan komma att bevaras.

– Det är oerhört glädjande. Vi är många som kämpat för detta beslut. Nu hoppas jag resultatet kommer bli att den unika naturen i Bunge skyddas, och att Nordkalk väntar med att sätta igång avverkningsprocessen tills Högsta domstolen tittat på ärendet, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson i ett uttalande.

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson välkomnar också beslutet, men främst för att det ger ytterligare utrymme för miljö¿minister Lena Ek att besluta att området där kalkbrottet ska ligga omvandlas till ett Natura 2000-område. Mellanskog, som tidigare påbörjat avverkningen av Ojnareskogen på uppdrag av Nordkalk, har sagt att de avvaktar den fortsatta avverkningen innan HD:s dom.

– Det går om hon vill att politiskt gå in och besluta att skydda området. Det skulle ge en fjäder i hatten om hon gjorde det.

År 2009 sa Mark- och miljödomstolen nej till att Nordkalk skulle få starta kalkbrottet. Beslutet överklagades till Miljööverdomstolen som gav Nordkalk tillåtlighet och skickade sedan tillbaka ärendet till Miljödomstolen för att besluta om tillstånd och villkor för brytningen. Eftersom Miljödomstolen sa att det var för svårt att pröva skickades tillståndsfrågan åter tillbaka till Miljööverdomstolen. HD ska nu titta på om det var riktigt att överlämna avgörandet om tillståndsfrågan till en högre instans och vilken betydelse domen om tillåtlighet haft för efterföljande domar, säger Christina Ericson, justitiesekreterare vid HD. Frågan om prövningstillstånd i resten av målet tar Högsta domstolen inte ställning till ännu utan den frågan är vilande tills den första prövningsprocessen är klar. Christina Eriksson vill inte svara på skälen till att de väljer att titta på domen om tillåtlighet. Hon kan inte heller svara på hur lång tid prövningen kommer att ta.

– Men jag tror inte att det kommer gå fortare än ett halvår, säger hon.

Åsa Romson tycker att domen i sig är otydlig men samtidigt intressant eftersom de väljer att titta på den gamla domen om tillåtlighet och inte efterföljande domar om tillstånd och villkor.

– Jag tror att det är många jurister som kliar sig i huvudet över HD:s beslut. De är kryptiska och säger inte varför de har bestämt sig för att titta på det här – om det handlar om rättsfilosofiska skäl eller om de tänker sig att de ska titta på frågan i sak. Men det ska bli intressant att se om de väger in EU-rättsliga bedömningar, där man har olika uppfattning när det gäller hela Art- och habitatdirektivet.

Hittills har miljöministern inte visat någon vilja att gå in och agera i fallet. I ett svar på en skriftlig fråga från vänsterpartisten Jens Holm om hon tänker lyfta frågan om att föreslå området att bli ett Natura 2000-område skriver hon bland annat att EU-kommissionen under sin utvärdering av svenska Natura 2000-områden inte har framfört att ”det skulle föreligga någon brist för Sveriges del beträffande de habitat som återfinns i området”. Hon skriver också att hon som statsråd är förhindrad att kommentera ärenden som är föremål för en domstolsprövning. Åsa Romson är förvånad.

– Hon säger varken bu eller bä. Jag menar att det är fel och att hon kan yttra sig. Hon kan definitivt inte säga hur rättsprocessen ska sluta eller säga hur domstolen ska agera. Men frågan handlar inte om det. När riksdagen fattar ett beslut om nya skatte¿regler är det massor av aktuella domstolsprövningar som sker på området, men det är inte ministerstyre för det. Frågan om inrättandet av Natura 2000-områden ägs av miljöministern.

Tror du att det finns en möjlighet att Lena Ek agerar?

– Ja, det finns en liten möjlighet. Den här frågan är politiskt sprängstoff med stort engagemang. Det finns ingen miljö¿fråga som är så het som denna just nu. Och regeringen och miljöministern har ett behov att visa att det finns drivkraft och att de står upp för miljön.

Annons

Rekommenderade artiklar

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu