Myndigheten och MKG eniga | Fria.Nu
Uppsala Fria

Myndigheten och MKG eniga

Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, har åter fått kritik kring sin slutförvarsansökan. Även denna gång efterfrågar Strålskyddsmyndigheten, SSM, kompletteringar som rör centrala delar i förvarsmetoden.

– Vi bara hejar på och hämtar hem. Det känns skönt att myndigheten är på banan och ser samma saker som vi gör. Även deras experter har påpekat problemen med kopparkapseln, sager Johan Swahn, kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som arbetar åt Naturskyddsföreningen med slutförvarsfrågor.

SKB kommer att behöva förtydliga sin ansökan på en rad områden, flera har dock indirekt eller direkt med förvarskapseln att göra liksom med den långsiktiga säkerheten i förvaret.

Diskussionen kring SKB´s metodval har pågått både länge och väl. Redan från början har valet av kopparhölje i förvarskapslarna kraftigt ifrågasatts.

Denna gång vill SSM se kompletterade underlag för bland annat kapselns mekaniska hållfasthet, kontroll och provning av kapseln liksom metoder för tillverkning av kapseldetaljer. Men även kompletteringar kring just utmattningsprocesser av kapselmaterialet på områden som exempelvis korrosion kommer att behöva göras. På sin hemsida kommenterar industrin genom Helene Åhsberg, SKB:s projektledare för tilståndsprövningen, myndighetens agerande: ”Det är naturligt att SSM, när de nu går in i slutskedet av sin inledande granskning, kommer med kompletteringskrav. Det är något vi har förväntat oss och förberett oss för. Det är viktigt att komma ihåg att vi är i inledningen av en stegvis prövning, där vissa detaljerade frågor kan besvaras först i ett senare skede, beroende på frågans natur.”

Under remisshanteringen av slutförvarsansökan har även flera instanser efterfrågat redovisning av alternativa förvarsmetoder. Detta avvisar Helene Åhsberg i en skrivelse till SSM: ”Kärntekniklagen och strålskyddslagen innehåller inga krav på att en tillståndsansökan ska innehålla redovisning av någon annan verksamhet eller anläggning än den som är föremål för tillståndsprövning.”

– Jag vill inte föregripa våra jurister. Vi har bett dem titta på detta. Men min spontana reaktion är att SKB avvisar detta och sager att vi bryr oss inte. Problemet är att de har fel. Länsstyrelsen har varit tydlig på den punkten, redan 2002 ville länsstyrelsen att en alternativ metod skulle redovisas på ett bra sätt, säger Johan Swahn.

I oktober lämnas SSM in sitt underlag till Miljödomstolen.

– Då först har vi en helhetsbild av hur man ser på detta från myndighetens sida, säger Johan Swahn.

Tidningen har sökt SKB för en direkt kommentar men har vid tidpunkten för att denna tidning trycks inte lyckats. Dock kommer en uppföljande artikel att göras där industrin får bemöta.

Annons

Rekommenderade artiklar

Alby i demokratins vågskål

Fria har pratat med tre forskare om lagändringen som skulle göra det lättare att få till folkomröstningar.

Fria Tidningen

DO avvisar anmälan mot myndighet

Förra veckan DO-anmäldes myndigheten Statens institutionsstyrelse, SiS, för att ha misslyckats med att ta fram en handlingsplan för jämställda löner. DO har nu beslutat att avvisa ärendet. Trots att få myndigheter och företag följer lagen så blir det sällan några påföljder.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu