Ge våldsutsatta papperslösa kvinnor skydd | Fria.Nu

Debatt


Björn Lindgren, språkrör Grön ungdom, Philip Barnard, språkrör Grön ungdom Malmö och Susanne Namaani, verksamhetsledare Somaya kvinnojour
Fria Tidningen

Ge våldsutsatta papperslösa kvinnor skydd

Lagen måste ändras så att papperslösa kvinnor som anmäler våld eller övergrepp inte riskerar utvisning. Det menar representanter för Grön ungdom och Somaya kvinnojour.

Livet som papperslös är ur många aspekter hemskt. Det är en tillvaro präglad av ovisshet och oro. Känslor som säkerhet och trygghet är förmåner papperslösa inte har råd att kosta på sig. Det är inget liv man lättvindigt väljer när det finns andra rimliga alternativ. Att tvingas kämpa för en skolplats åt sina barn och att ständigt leva under hot om utvisning är ingen dräglig tillvaro. För de papperslösa som dessutom utsätts för misshandel av sin man eller utnyttjas sexuellt, förvärras en redan desperat situation när konsekvensen av att be om hjälp kan vara en flygbiljett tillbaka till livet man flytt ifrån. Lagen måste ändras så att papperslösa kvinnor som anmäler våld eller övergrepp inte riskerar utvisning.

Picum, (Platform for international cooperation on undocumented migrants) släppte nyligen en rapport där de skriver att våld på arbetsplatsen är en av de många utmaningar papperslösa kvinnor kan möta. Möjligheten till laglig försörjning som papperslös är obefintlig. Det leder till att kvinnorna tvingas in i en svart arbetsmarknad där lönen är låg, förmånerna få och rättigheterna obefintliga. Utan ett socialt skyddsnät att falla tillbaka på kan nästa månadslön vara avgörande för om det finns mat på bordet eller inte. Därför blir beroendeförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare ofta enormt. Utan möjlighet till att kunna anmäla kränkningar man utsätts för, av rädsla för att förlora sin inkomst eller bli deporterad, är en chef som väljer att utnyttja sin maktposition en mardröm.

Picum konstaterar vidare att kvinnojourer är mycket effektiva i arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Frivilligorganisationen Ain’t I a woman har efter diskussioner med de två rödgröna kommunerna Göteborg och Malmö nått en viss framgång. Det är nämligen de enda två kommunerna i Sverige som beslutat att ge extrainsatt stöd till sina kvinnojourer så att även papperslösa kvinnor har möjlighet att erhålla hjälp och skydd. Att dessa kommuner visat framfötterna i frågan är glädjande, men det är samtidigt sorgligt att ett rikt land som Sverige inte ger alla kvinnor möjlighet till en fristad från våld.

Under 2011 var 20 procent av nya hjälpsökande hos Somaya kvinnojour just våldsutsatta papperslösa kvinnor. De är i stort behov av hjälp i form av skyddat boende och berättar om en extrem utsatthet. Somaya kvinnojour arbetar inte bara med att erbjuda kvinnor skydd och stöd under den första tiden på skyddat boende. Somaya kvinnojour arbetar också med att stärka kvinnorna till att bli självständiga individer som kan ta ansvar fullt ut för sina egna liv och bli en resurs för samhället. Målet är ytterst ett samhälle där kvinnor, oavsett sin legala status, kan leva liv fria från våld och förtryck.

Regeringen bör agera för att ge alla kvinnor i Sverige ett liv fritt från våld. Enligt Sveriges internationella åtaganden är skyddet mot könsrelaterat våld absolut. Att papperslösa kvinnor riskerar att sättas i förvar och utvisas för att de anmäler kränkningar de utsätts för går helt emot de löften vi lovat att infria. När valet står mellan att deporteras till krig, förföljelse, förtryck och tortyr, eller att fortsatt bli utsatt för misshandel och sexuella övergrepp, är det fullt logiskt att avstå från att söka hjälp. Om papperslösa kvinnor ska få en möjlighet till ett liv fritt från våld behövs en rättspraxis som tar större hänsyn till kvinnofriden än eventuella utvisningsbeslut. Det skulle innebära att polisen inte kan utnyttja information kring kvinnans uppehälle för att deportera henne. Det är fullkomligt oacceptabelt att kvinnomisshandlare kan gå ostraffade samtidigt som brottsoffer tvingas till ett liv i tystnad.

Vi kräver att regeringen gör vad som krävs för att ge alla kvinnor rätten till ett liv fritt från våld.

Annons

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Fria.Nu