Ansökan om slutförvar måste kompletteras | Fria.Nu
Fria Tidningen

Ansökan om slutförvar måste kompletteras

Flera remissinstanser har tidigare kritiserat SKB:s ansökan om slutförvar av kärnbränsle för att vara bristfällig. Nu kräver Strålsäkerhetsmyndigheten att delen om kopparkapslar ska kompletteras.

Fria Tidningen har tidigare skrivit om att flera remissinstanser har kritiserat Svensk kärnbränslehantering, SKB:s, ansökan om ett slutförvar av kärnbränsle för att vara bristfällig. Främst var man kritisk till metoden för hur kärnavfallet ska förvaras – i kopparkapslar som grävs ner i urberget. Karlstad och Uppsala universitet pekade i sitt remissvar på att det finns en risk att kapslarna går sönder. I veckan krävde Strålsäkerhetsmyndigheten att SKB kompletterar ansökan med underlag kring just kopparkapslarna.

– Vi går på vår egen granskning av materialet, expertkunskap och vad remissinstanserna säger. Baserat på det begär vi nu kompletteringar på det område som vi ser som mest aktuellt och som det råder mest osäkerhet kring i underlaget, säger Jan Linder, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kompletteringar ska göras vad gäller kontroll och provning av kopparkapseln, metoder för tillverkning av kapseln och risken för korrosion. Men enligt Jan Linder kan det också bli aktuellt att myndigheten kräver ytterligare kompletteringar av andra delar i ansökan. Det finns ingen gräns för hur lång tid granskningen ska ta innan de lämnar sitt yttrande till regeringen.

– Hur lång tid det tar beror ju också på hur lång tid det tar för SKB att svara. De kan ju också svara att de har lämnat tillräckligt med underlag. Då måste vi ta ställning till om vi finner underlaget som tillräckligt enligt våra föreskrifter och för att vi ska kunna fatta ett beslut.

Kompletteringarna – eller i alla fall en tidsplan för när de ska vara framtagna – ska vara inlämnade senast den sista oktober. Samtidigt som Strålsäkerhetsmyndigheten granskar ansökan utifrån lagen om kärnteknisk verksamhet granskar miljödomstolen ansökan utifrån miljöbalken. Regeringen väntas kunna fatta ett beslut om slutförvaret kring år 2015.

– Det är en rimlig tidsplan men samtidigt kan det gå fortare än så eller ta ännu längre tid. Det vet vi inte, säger Jan Linder.

Annons

Rekommenderade artiklar

Brister i regeringens psykiatrisatsning

20 till 40 procent av de miljarder som ingick i regeringens satsning på personer med psykisk funktionsnedsättning har inte använts. Många projekt går heller inte att utvärdera på grund av otydlig målbeskrivning. Nu hoppas Statskontoret och organisationen NSPH att den nya psykiatrisatsningen ska ge ett bättre resultat.

Fria Tidningen

Ny massaktion mot tyska kolgruvor

Nästa vecka är det återigen dags för massaktionen Ende Gelände som samlar miljöaktivister från hela Europa som ska sätta de tyska kolgruvorna i blockad.

Fria Tidningen

© 2018 Fria.Nu