Vägen bort från kapitalism | Fria.Nu
Uppsala Fria

Vägen bort från kapitalism

Kapitalism eller statsstyrd socialism? Två ekonomiska system men finns det ytterligare alternativ? Den amerikanske ekonomiprofessorn Robin Hahnel som besökte Uppsala förra veckan menar att deltagarekonomi är det tredje alternativet.

– Bara för att någon säger att det inte finns något alternativ så betyder det inte att det inte gör det, säger Robin Hahnel i början av sin presentation.

Till det socialistiska bokcafét Projektil har ett 30-tal intresserade åhörare kommit för att diskutera det ekonomiska system som Robin Hahnel tillsammans med kollegan Michael Albert har utvecklat. Det handlar om en deltagande ekonomi där människorna tillsammans äger resurserna och produktionsmedlen men utan att staten lägger sig i de beslut som fattas. Istället fattas de demokratiska besluten utifrån devisen om socialt ansvar. Den som påverkas av besluten har mest att säga till om. Det gäller alla led i produktionen. På sätt sätts ett ”naturligt” pris baserat på kostnader förankrade i verkligheten.

– Man ska inte kunna producera eller konsumera för mycket om det inte är motiverat eller om det innebär ett slöseri av våra ändliga resurser. Men det är folket själva som håller efter varandra, inte någon stat, säger han.

Robin Hahnel besöker Sverige som en del av hans pågående turné genom Europa för att hålla föredrag om deltagarekonomi och presentera sin nya bok ”Economic Justice and Democracy”. Men redan i början av 90-talet gav Robin Hahnel och Michael Albert ut en bok där de förklarade sin ekonomiska modell som de valt att kalla för deltagarekonomi. Boken var en respons på den då rådande uppfattningen att det bara finns två ekonomiska system att välja mellan, kapitalism eller statssocialism. Att det inte fanns någon tredje väg.

– Vi trodde att det fanns ett alternativ. Vi satte oss ned för att utveckla ett ekonomiskt system som i teorin var sammanhängande och kunde fungera som ett riktigt alternativ till de två andra systemen, säger Robin Hahnel.

Deltagarekonomi, menar han, är en teoretisk konstruktion som till skillnad från kapitalismen och statssocialismen inte har prövats i praktiken. Däremot ingår modellen i den gamla idétraditionen om en demokratiskt styrd ekonomi. Demokratiskt styrda ekonomiska projekt finns det flera exempel på genom världshistorien. Även om det inte är vad han själv förespråkar så nämner Robin Hahnel exempel på en företeelse som växer i USA som kallas för ”new economy”. En reaktion på en havererad kapitalism där medborgarna tar saken i egna händer och skapar en lokal ekonomi som bygger mer på samförstånd och samarbetsanda än vad dagens system gör. Det kan exempelvis handla om odling i stadsmiljö och skapandet av egna och lokala marknader.

– Runtom i världen finns det fler och fler exempel på en alternativ ekonomi vid sidan av den formella ekonomin. Kapitalismen är fortfarande allrådande men den har svikit människorna. Kapitalismen kan liknas vid ett ruttnande lik där folk för att kunna överleva har börjat utveckla nya strategier för att skapa en ny sorts ekonomi, säger Robin Hahnel.

Deltagarekonomi bygger på fyra grundläggande värderingar; rättvisa, solidaritet, mångfald och självförvaltning. Själva modellen däremot utgår från fem delar: ett gemensamt samhälleligt ägande av de produktiva resurserna, ett nätverk av självförvaltande arbetsplats- och konsumentråd, balanserad arbetsfördelning, ersättning för utfört arbete utifrån ansträngning och uppoffring samt rättvis resursfördelning. Sedan introduktionen har modellen fått en del uppmärksamhet och rönt viss framgång, främst i USA och England.

I bokcaféts lokal vid Kungsgatan i centrala Uppsala håller Robin Hahnel en kortare presentation på en halvtimme där han kort berättar om bakgrunden till den ekonomiska modellen. Efter presentationen är det fritt fram för publiken att ställa frågor. Många händer åker upp i luften och kvällens moderator Florian Burmeister leder samtalet och fördelar frågorna under samtalets gång.

– Är deltagarekonomi en del av ett internationellt system eller kan det vara så att det bara finns i ett land? Och i så fall, hur skulle det då fungera, frågar en kvinna i publiken.

– När man tänker på deltagarekonomi så finns det redan exempel som kooperativ och gemensamma lokala marknader. Det finns dessvärre inget exempel på nationell nivå. Men det betyder inte att det är omöjligt att organisera ett lands ekonomi så. Länder kan och behöver fortfarande handla med varandra även om de inte skulle dela samma ekonomiska system, svarar Robin Hahnel.

Diskussionen med publiken pågår i ungefär en och en halvtimme. Robin Hahnel gör sitt bästa för att försöka förklara fördelarna med deltagarekonomi och får samtidigt bemöta de kritiska frågor som många ställer. Det märks att det finns ett intresse för ämnet men även en stor skepsis. Modellen som Robin Hahnel presenterar skiljer sig från gängse ekonomisk teoribildning och förutsätter egentligen en helt ny samhällsordning. Men den är fullt möjlig menar Robin Hahnel och tillägger att modellen åtminstone kan fungera som ett alternativ till kapitalismen och statssocialismen. Två modeller som testas med katastrofala resultat.

Annons

Rekommenderade artiklar

Vägen bort från kapitalism

Kapitalism eller statsstyrd socialism? Två ekonomiska system men finns det ytterligare alternativ? Den amerikanske ekonomiprofessorn Robin Hahnel som besökte Uppsala förra veckan menar att deltagarekonomi är det tredje alternativet.

Uppsala Fria

Stor skillnad mellan kommunernas miljöarbete i länet

Mat&Miljö

Förutsättningarna för det långsiktiga och strategiska miljöarbetet i Uppsala läns kommuner skiljer sig väldigt mycket åt. I en del kommuner finns det redan färdiga miljöplaner medan det i andra helt saknas övergripande miljöstrategier. Detta visar Uppsala Frias rundringning till länets alla kommuner.

Uppsala Fria

Litet utrymme för alternativt boende i Uppsala

Intresset för kollektivboende i Sverige ökar stadigt men i Uppsala är intresset fortfarande svalt. Boendeformen omgärdas dock fortfarande av en rad fördomar menar Dick Urban Vestbro som är ordförande för riksföreningen kollektivhus.nu.

Uppsala Fria

Begreppsförvirring i Äldrenämnden

I förra veckan rapporterade tidningen om att äldrenämnden i Uppsala kommun beslutat om att dra in på tjänsten uppsökande biblioteksverksamhet. Beslutet föregicks enligt flera ledamöter i nämnden av en viss förvirring kring vilken tjänst det egentligen handlade om.

Uppsala Fria

Svårare med boklån i äldrevården

Ingen mer uppsökande biblioteksverksamhet till personer på äldreboende. Det beslutade äldrenämnden på ett sammanträde i slutet av september. Ett beslut som gör det svårare för de boende på hemmen att få tag på böcker och annat material från biblioteket.

Uppsala Fria

© 2018 Fria.Nu