Öppna viltstängsel – en trafikfara | Fria.Nu
Uppsala Fria

Öppna viltstängsel – en trafikfara

Bengt Bylund från Uppsala och har en båtplats vid kusten. I våras uppmärksammade Bengt Bylund att flera grindar i anslutning till viltstängslet längs väg 292 stod öppna och rappor¿terade då detta till Trafikverket.

Trots rapporteringen har dock inte alla brister åtgärdats. Nu lovar Trafikverket bättring.

– Vi kommer plocka bort grinden som ofta står öppen helt och hållet för att istället bygga på viltstängslet så att det går djupare in i skogen längs den korsande vägen ut mot 292:an, säger Anders Jordeby vid Trafikverket.

En liten passage kommer då fortfarande att finnas, men inne i skogen.

– Men inga viltdjur kommer vilja tränga sig in där. På så sätt kommer djuren att hålla sig borta från vägen och samtidigt slipper de bilister som kör på den lilla skogsvägen hålla på med grinden hela tiden, fortsätter han.

Bengt Bylund är inte särskilt tillfredsställd med den lösningen.

– Jag tycker det är för ¿dåligt, djuren kan fortfarande komma ut på vägen. Mitt förslag är att man istället bygger en så kallad färist, säger han.

En färist byggs enligt Bengt Bylund genom att man först gräver en grop i marken för att sedan täcka över gropen med till exempel brädor som läggs med jämna mellanrum, likt ett galler. På så vis menar han vågar inte djuren gå över.

– En färist är ingen dum idé men enligt Trafikverkets experter på området räcker det med att förlänga stängslet, säger Anders Jordeby.

– Det är en skandal av Trafikverket om de inte ändrar sig, säger Bengt Bylund. Jag har en nollvision på den här vägen gällande viltolyckor men det verkar inte de ha. Om man bygger en färist blir 292:an Upplands säkraste väg och man kan höja hastigheten till 100 kilo¿meter per timme.

Annons

Rekommenderade artiklar

Köpta robotar ger följare på nätet

Förra veckan uppmärksammade några att Östhammars kommun var den största twitter-kommunen i Sverige. Med 35 000 följare var den överlägsen etta.

Uppsala Fria

Vägen bort från kapitalism

Kapitalism eller statsstyrd socialism? Två ekonomiska system men finns det ytterligare alternativ? Den amerikanske ekonomiprofessorn Robin Hahnel som besökte Uppsala förra veckan menar att deltagarekonomi är det tredje alternativet.

Uppsala Fria

Giftig ammoniak når Gräsö vid läckage

1966 sjönk Mundogas i Ålands hav. Fartyget var lastat med 3 000 ton giftig ammoniak, som ligger i tankar. Risken finns att den giftiga ammoniaken kommer upp till ytan och då riskeras liv och hälsa för tiotusentals människor.

Uppsala Fria

Psyksjukas högre dödlighet kartläggs

Att människor med någon form av psykisk sjukdom har högre dödlighet än friska människor, det är känt. Nu vill man kartlägga orsakerna på individnivå.

Uppsala Fria

Vägen bort från kapitalism

Kapitalism eller statsstyrd socialism? Två ekonomiska system men finns det ytterligare alternativ? Den amerikanske ekonomiprofessorn Robin Hahnel som besökte Uppsala förra veckan menar att deltagarekonomi är det tredje alternativet.

Uppsala Fria

© 2018 Fria.Nu